Phan Tấn Hải

Sinh ngày 22 tháng 2 năm 1952 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Học Pháp với quý Hòa Thượng: Thích Tịch Chiếu, Chùa Tây Tạng, Bình Dương; Thích Thiền Tâm, Đại Ninh, Lâm Đồng; Thích Tài Quang, Phú Nhuận, Sài Gòn.
Đã từng cộng tác với nhiều báo như Tâp san nghiên cứu Triết Học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ và nhiều báo khác.
Đang cư ngụ tại California, Hoa Kỳ.
Góp bài trong một số tuyển tập Văn học nhiều tác giả.
Tác giả, dịch giả một số sách về Phật Giáo:
Vài Chú Gii VThin Đốn Ng1990
Thin Tp – Biên dịch
Ba Thin Sư Tác giả: John Stevens, Nguyên Giác dịch Việt
Chú Gii VPhowa – Tác giả: Chagdud Khadro, Nguyên Giác dịch Việt
Li Dy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn
Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters
Cu Bé Và Hoa Mai – Tập truyện ngắn
Mt Nơi Gi Là Vit Nam – Tập thơ
Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Si (1230-1291)
Tran Nhan Tong (1258 – 1308): The King Who Founded A Zen School

Back to top button