Pháp Hoan

Pháp Hoan was born in 1992 in Bình Thuận. He has lived and worked in the European Institute of Applied Buddhism (Germany). His works appear in Tiền Vệ. His debut collection of poetry, Lịch mùa (Seasonal calendar) was published by AJAR press in 2016. In addition to poetry, Pháp Hoan writes flash fiction under the pen name Lê Khải and also translates poetry from English and German into Vietnamese. He lives in Vancouver, Canada.
Pháp Hoan sinh năm 1992, Bình Thuận. Từng sống và học tập tại viện Phật học ứng dụng châu Âu (Đức quốc). Có tác phẩm xuất hiện trên Tiền Vệ. Tập thơ đầu tay Lịch mùa được xuất bản bởi AJAR press năm 2016. Ngoài sáng tác thơ ca, Pháp Hoan còn viết truyện cực ngắn dưới bút danh Lê Khải, dịch và giới thiệu những tác phẩm từ tiếng Anh và tiếng Đức sang tiếng Việt. Pháp Hoan hiện sống và làm việc tại Vancouver, Canada.
Gmail: conglapmai@gmail.com

Back to top button