Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tên thật là Ngô Tằng Giao. Pháp danh Tâm Minh.
Quy y tại Chùa Linh Sơn Đà Lạt với Hoà Thượng Thích Từ Mãn.
Sinh tại Hà Nội năm 1940. Trưởng thành ở Sài Gòn. Lập nghiệp tại Đà Lạt với nghề Luật sư và tham gia Ban giảng huấn Viện Đại Học Đà Lạt. Định cư tại Virginia Hoa Kỳ từ 1989.
Khởi viết năm 2000 với bút hiệu Tâm Minh, xuất bản tập thơ chuyển ngữ Anh-Việt “MƯA XUÂN” (Spring Rain). Chuyển qua viết chuyên về Phật Giáo từ năm 2001. Đa số là chuyển ra thơ “lục bát” những truyện cổ Phật Giáo, truyện tiền thân Đức Phật, truyện cuộc đời Đức Phật, truyện Thiền, Kinh và các tài liệu Phật Giáo khác. Cũng dịch sách Phật Giáo bằng Anh ngữ sang tiếng Việt.
Các sách đều được Diệu Phương xuất bản dưới hình thức “ấn tống” và trích đăng trên các tạp chí Phật Giáo đồng thời phổ biến trên các trang lưới điện toán Phật Giáo toàn cầu.
Nhng sách đã biên son:
1) TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO 1 (Truyện thơ, tập 1, 2001)
2) TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO 2 (Truyện thơ, tập 2, 2002)
3) CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA (Truyện thơ, 2002)
4) KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) (Chuyển dịch thơ, 2003)
5) TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO 3 (Truyện thơ, tập 3, 2004)
6) 101 TRUYỆN THIỀN (Chuyển ngữ “101 Zen Stories by Kakuan”, Transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps) (2004)
7) TẶNG MỘT VẦNG TRĂNG (Tập truyện Thiền, chuyển thơ, 2004)
8) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 1: Quỷ Trong Sa Mạc, chuyển ngữ từ tiếng Anh, 2004)
9) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 2: Kế Hoạch Hoàng Tử, chuyển ngữ từ tiếng Anh, 2005)
10) TÌM HIỂU KINH PHÁP CÚ (Dhammapada) (2006)
11) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 3: Khỉ Và Cá Sấu, chuyển ngữ từ tiếng Anh, 2006)
12) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 4: Ẩn Sĩ Khổ Hạnh, chuyển ngữ từ tiếng Anh, 2007)
13) KINH BÁCH DỤ (Chuyển thơ, 2007)
14) HƯƠNG MÙA VU LAN (Tập thơ chuyển ngữ Anh-Việt, 2007)
15) NIẾT BÀN (Chuyển ngữ “Nirvana In A Nutshell” của Scott Shaw, 2007)

Back to top button