Thích Bảo Lạc

Thế danh Lê Bảo Lạc, pháp danh Đồng An, pháp hiệu: Thanh Nghiệp. Giới phẩm: Hòa thượng. Làm thơ với bút hiệu Sông Thu.
Sinh năm 1942, tại Duy Xuyên, Quảng Nam.
Xuất gia năm 1957, tại Chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, với Hòa Thuợng Thích Trí Hữu.
1974 du học Nhật Bản.
1978-1980 Chủ nhiệm Báo Khuông Việt tại Nhật Bản.
1980 tốt nghiệp Cử Nhân Tôn giáo Xã hội học tại Tokyo, Nhật Bản.
1981 định cư tại Úc.
1982 Chủ nhiệm Đặc san Pháp Bảo.
Chú trọng việc dịch thuật và sáng tác. Hiện đang cộng tác với Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan) dịch phần kinh Bát Nhã lập 33 bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Hán ngữ). Việc làm này liên tục từ 25 năm qua từ ngày đặt chân tới Úc, mãi cho tới nay một số dịch phẩm giá trị cũng như những trước tác lên đến 30 cuốn.
Các tác phm đã xut bn:
Kinh Hoa Th(hay Nhiếp Chư Thiện Căn), Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Bảo Lạc, 1990
– Kiến Thc Căn Bn Pht Giáo
– Kinh Bát Nhã Nhân Vương HQuc Thn Bo Ký, Sa Môn Bách Đinh Thiện Nguyệt giảng, Thích Bảo Lạc Việt dịch, 2003
– Như Dòng Ý Thc
– Tông Phái Pht Giáo Nht Bn, Việt dịch
– Cho Cây Rng Còn Xanh Lá, tập thơ
– Hng Ân Kho Lun
– Hương Sc Thin Quán
– Hung Về Đông Phương Màu Nhim
– Lun Đại Tha Bo Yếu
– Nhng Đóng Góp Ca Pht Giáo Vit Nam ti NSW
– Quy Sơn Cnh Sách, Việt dịch
– Cho Trn Hiếu Ân
– Văn Thù Vn Kinh, Việt dịch
– Kinh Vô Cu Xưng, Việt dịch
– Diu Lý Nhân QuBáo ng, Việt dịch
– Kinh Danh Hiu Pht, Việt dịch
– Mây Nuc Thanh Bình
– Kinh Tnh Lut và Bo Tng, Việt dịch
– Kinh Ám Trì Nhp, Việt dịch
Đối Thoi Thi
Những bài Pháp Luận khác đã đăng trên báo chí và trang nhà điện tử toàn cầu Phật Giáo Việt Nam:
– Đức Quan Thánh quy y đầu Phật – Chuyển khổ đau thành hạnh phúc, Transforming Problems into Happiness by Ven. Thubten Gyatso, Việt dịch: Thích Bảo Lạc.
– Pháp thuật khôn lường.

Back to top button