Thích Đức Niệm

(1937-2003)
Thế danh: Hồ Đắc Kế.
Pháp danh: Nguyên Công. Tự: Đức Niệm. Bút hiệu: Thiền Đức.
Phẩm vị: Hòa Thượng.
Sinh năm 1937 tại làng Thanh Lương, phủ Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận. Nay là xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Xuất gia năm 13 tuổi với Hòa Thượng Thích Minh Đạo, Chùa Long Quang, Phan Rí.
Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học tại Phật Học Đường Nam Việt.
1966 tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa tại Đại học Vạn Hạnh.
Từ 1966 đến 1969:
– Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề quận Chợ Mới tỉnh Long Xuyên
– Chánh Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Gia Định
– Chánh Thư Ký Phật Học Vụ, GHPGVNTN
– Giám Đốc Trường Trung Học Bồ Đề tỉnh Bình Dương.
1969 du học Đài Loan.
1978 tốt nghiệp Tiến sĩ về Văn Triết Học tại Đài Loan.
1979 định cư tại Hoa Kỳ.
1979: Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Đông Phương kiêm Giám Đốc Phật Học Viện Quốc Tế.
1988: Chủ Tịch Điều Hành GHPGVNTN tại Hoa Kỳ.
1992: Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTNHNHK/VPII VHĐ
Chủ trương các báo Phật Giáo: Tập san Phật Học Viện Quốc Tế (1980-1984), tập san Phật Học (1985-1988), tập san Phật Giáo Thống Nhất (1988-1993), tạp chí Phật Giáo Hải Ngoại (1994-2000).
Tác phẩm đã xuất bản:
– Lược Truyện Tiền Thân Đức Phật – 1988
– Phật Pháp Yếu Nghiã – Biên soạn, 1988
– Câu Xá Luận Cương Yếu – Dịch, 1985
– Kinh Bảo Tích Giảng Giải – Dịch và giải, 1986
– Tại Gia Bồ Tát Giới – Soạn dịch, 1989
– Tịnh Độ Đại Thừa Tư Tưởng Luận – Soạn dịch, 1988
– Kinh Thắng Man Giảng Giải – Dịch giải, 1990
– Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối – Soạn, 1990
– Phương Pháp Cải Đổi Vận Mạng – Soạn dịch, 1991
– Pháp Ngữ Lục – Biên soạn, 1991
– Kinh A Nan Vấn Phật Cát Hung – Dịch giải, 1994
– Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Luận – Dịch, 1997
– Tâm Kinh Yếu Giải – Dịch, 1998
– Thiện Tài Cầu Đạo – Soạn dịch, 1998
– Người Muôn Thuở – Sáng tác, 1996
– Những Mùa Vu Lan – Sáng tác, 1996
– Cho Trọn Mùa Xuân – Sáng tác, 1996

Back to top button