Thích Hạnh Tuấn

(1956-2015)
Sinh tại thôn Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, tỉnh
Quảng Nam.
Xuất gia từ thuở nhỏ với Hòa Thượng Thích Như Vạn, Trụ trì Tổ Đình
Phước Lâm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
1972 thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Hải Đức,
Nha Trang do Hoà Thượng Thích Phúc Hộ làm đàn đầu.
1972-1975 học chương trình Phổ thông Trung Học tại trường Trần Quý Cáp, Hội An.
1976 thọ Tỳ Kheo tại Đại Giới Đàn Quảng Đức, do Hoà Thượng Thích Trí Thủ làm Chánh Chủ Đàn tại Chùa Ấn Quang, văn phòng tạm của Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Hoà Thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu.
1980-1984 tham học Chương Trình Cao Cấp Phật Học Đặc Biệt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.
1984 vượt biên đến Indonesia. Xây cất Chùa Kim Quang tại trại tỵ nạn Pulau Galang.
1985 định cư tại Hoa Kỳ.
1987-1989 học tại City College of San Francisco.
1990-1992 học ngành Tâm Lý Học (phụ) và Ngôn Ngữ Văn Minh Trung Hoa (chính) tại San Francisco State University.
1993-1995 học chương trình Cao Học Tôn Giáo Tỷ Giảo (Master of Theology Studies) tại Harvard University.
1996-2005 học chương trình Tiến Sĩ Phật Học (Buddhist Studies) tại University of California at Berkeley. Luận án, “Kinh Khắc Bản Gỗ – Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam”(Vietnamese Buddhist Xylography: Surviving Evidence For a of the True Nature of Vietnamese Buddhist Tripitaka).
1985 – 2000 Thường trú học hành và hoằng pháp tại Chùa Từ Quang, San Francisco, tiểu bang California.
2000 – 2005 Thường trú và nghiên cứu tu học tại Tu Viện Kim Sơn, Watsonville, tiểu bang California.
10/2005-10/2006 Lãnh đạo tinh thần, Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại tiểu bang Illinois, USA.
22/10/2006 Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, USA.
Trang Chủ trang nhà –www.chuatruclamchicago.org
Đã có bài đăng trên nhiều báo chí Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại như Nguồn Sống, Chân Nguyên, Phương Trời Cao Rộng, Viên Giác, Thằng Mõ San Francisco, Sen Trắng.
Có bài đăng trên các trang nhà điện toán toàn cầu như Thân Hữu Già Lam, Pháp Luân, Phật Việt, v.v…
Tác phẩm sẽ xuất bản:
– Thiền Tập Phật Giáo, Tâm Lý Trị Liệu Hoa Kỳ (Anh Việt Ngữ)
– Kinh Khắc Bản Gỗ – Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam (Anh Việt Ngữ)
Những luận văn nghiên cứu khác:
– Tinh Thần và Hình Thái của Thiền Học (Việt Ngữ)
– So Sánh Triết Lý Thiền Tông với Tịnh Độ Giáo (Việt Ngữ)
– Huyền Trang và Những Cơn Mộng (Việt Ngữ)
– Trại Sinh Huyền Trang Hãy Học và Làm Theo Hạnh Nguyện của Pháp Sư Huyền Trang (Việt Ngữ)
– Sự Đóng Góp của Nam Nữ Cư Sĩ trong Mái Nhà Phật Giáo (Việt Ngữ)

Back to top button