Thích Nguyên Hồng

Thế danh: Lý Kim Hoa Đạo hiệu: Nguyên Hồng
Năm sinh: 1934. Nơi sanh: Bình Định
Ngày vào PHV: 1946, Phật Học Đường Báo Quốc
Quá trình tu học và công tác:
1946 – 1954: Tu học tại Phật Học Đường Báo Quốc, học Tiểu học năm 1, cùng với các thầy Thiên Ân, Đức Tâm, Mãn Giác v.v… tháng 12 lệnh Toàn quốc kháng chiến, được cho về quê. Rồi ở luôn vùng Liên khu 5.
1954 – 1957: Cùng đoàn thanh niên tăng Bình Định Tu học tại Tăng Học
Đường Nha Trang,
1957 – 1958: Tu học tại PHV Hải Đức Nha Trang, phụ trách nội dung Chương trình Tiếng nói Phật Giáo tại Đài Phát Thanh Nha Trang mỗi tuần 1 lần, 30 phút/1 lần.
1958 – 1961: Vào Sài Gòn học Tú Tài 2, Đại Học Văn Khoa, Đại Học Sư Phạm cho đến khi tốt nghiệp 1961.
1961 – 1963: Về lại PHV Nha Trang viết báo Liên Hoa nguyệt san, báo Phật Giáo Việt nam, giảng dạy Phật học và thế học tại viện
1963 – 1965: Ở Báo Quốc, làm Hiệu Trưởng BĐ Đệ nhị cấp Hữu Ngạn Huế, biên soạn Chương trình Phật pháp cho Hệ thống Trường Bồ Đề và Gia Đình Phật Tử, phụ trách Tiếng nói Phật giáo tại Đài Phát Thanh Huế.
1965 – 1971: Du học tại Nhật.
1971 – 1975: Ở Già Lam, dạy ĐH Vạn Hạnh, Khoa Trưởng Phân khoa Giáo Dục ĐH Vạn Hạnh, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục và Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa GHPGVNTN

Back to top button