Thích Nguyên Siêu

Sinh năm 1951 tại Nha Trang.
Sơ phát tâm xuất gia với Hòa Thượng Bổn Sư Thích Chí Tín, Trụ trì Chùa Long Sơn, Tỉnh Hội Nha Trang, năm 1961.
1966 học chương trình Phổ thông Trường Bồ Đề, Nha Trang
1968 học chương trình Phổ thông tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Sài Gòn.
1969 học chương trình Phổ thông tại Tu Viện Nguyên Thiều, Qui Nhơn, Bình Định.
1970 học chương trình Phổ thông tại Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang.
1971 học Nội Điển Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang.
1973 thọ Tỳ Kheo tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang.
1974 tốt nghiệp Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học tại Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang.
1975 học Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học, Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức, Nha Trang.
1980 học Cao Cấp Phật Học, Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.
1988 vượt biên đến trại Palawan, Phi Luật Tân.
1990 định cư tại Hoa Kỳ.
1996 khai sơn Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ
1999 khai sơn Tu Viện Pháp Vương, San Diego, Hoa Kỳ.
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHNHK.
2004 Chủ nhiệm tập san Phật Việt.
Đã có bài đăng trên nhiều báo chí Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại như Chân Nguyên, Phật Giáo Hải Ngoại, Phật Việt, Phương Trời Cao Rộng, Người Việt, Saigon Times, Thế Kỷ 21, Việt Báo, Việt Tide, Chánh Pháp, v.v…
Có bài đăng trên các trang nhà điện toán toàn cầu như Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Buddhahome, Thân Hữu Già Lam, Pháp Vân, Hải Triều Âm, v.v…
Tác phẩm đã xuất bản:
– Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy – 1994
– Ưu Đàm Lướt Bão – 1998
– Tuệ Sỹ Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng, tập I – 2001, 2006
– Tuệ Sỹ Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng, tập II – 2006
Những bài viết khác:
– Trần Trung Đạo, tuổi thơ, mẹ, quê hương và dân tộc
– Chữ hiếu trong tục ngữ ca dao Việt Nam
– Giới thiệu tổng quát các công trình nghiên cứu sử học của sử gia Lê Mạnh Thát
– Tuệ Sỹ thơ và con đường trung đạo
– Tuệ Sỹ, thái độ của nhà sư nhập thế
– Tuệ Sỹ, thơ và tư tưởng triết học
– Quan điểm về nghiệp
– Văn hóa dân tộc và dòng sinh mệnh Phật Giáo Việt Nam
– Vô trụ bất thủ hay sử mệnh độ sinh của chư đại Bồ tát
– Bài tựa Kinh Đại PhNm của Tăng Duệ
– Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Trí Siêu những người tù tri thức
– Lý duyên sinh hay tinh thần vô ngã
– Đại cương Kinh Pháp Hoa
– Sơ tâm
– Không sầu chẳng vui
– Niệm Phật
– Mẹ đóa hồng yêu thương
– Thi kệ Thiền và phong thái của người đạt đạo
– Một vài nét biểu trưng của người cư sĩ Phật tử nơi hải ngoại
– Biển cả
– Bồ tát và trú xứ độ sinh
– Chùa Từ Đàm từ quốc nội đến hải ngoại
– Trí tuệ và lòng từ bi
Phần dịch thuật:
– Bài tựa Kinh An Ban Thủ Ý
– Sự quan hệ giữa Khương Tăng Hội, An Thế Cao và Tam Hiền
– Ý nghiã An Ban Thủ Ý
– Bài tựa Kinh Đại PhNm
– Quan hệ ba phương diện của Bát Nhã
– Quan điểm của Tăng Duệ về tư tưởng Bát Nhã
– Bài tựa Thành Duy Thức Thuật Ký
– Đại lược về Duy Thức Học
– Căn nguyên Pháp Tướng Tông
– Một triết lý phong phú
– Nhận xét văn chương và tư tưởng của ngài Khuy Cơ
Thơ:
– Bước chân Phật, thơ
– Mẹ là chân thân, thơ
– Tìm người trong cõi hà sa, thơ
– Dáng từ đồi Trại Thủy, thơ
– Vu lan nhớ cha, thơ
– Trăng nước giai không, thơ.

Back to top button