Thích Nguyên Tạng

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng (bút danh: Tịnh Tuệ, Phổ Trí, Nhân Văn)
Sinh năm 1967 tại thành phố Nha Trang
Xuất gia năm 1980.
Thọ Sa Di năm 1984.
Thọ Cụ Túc năm 1988
Tốt nghiệp cử nhân Anh Văn (1995)
Cử nhân Phật học (1997)
Cử Nhân Xã Hội Học (2005)
Bắt đầu viết báo từ năm 1990 tại Sàigòn, đặc biệt chuyên phụ trách về trang “Phật Giáo Thế Giới”.
Từng cộng tác với các báo, tạp chí, đặc san: Giác Ngộ, Pháp Luân (VN); Pháp Bảo (Úc), Viên Giác (Đức), Khánh Anh (Pháp), Pháp Âm (Na-Uy), Giao Điểm, Hoa Sen, Phật Học, Sen Trắng, Phương Trời Cao Rộng (Hoa Kỳ), và các trang nhà Phật Giáo như: lotuspro.net; budsas.org; thuvienhoasen.org; daophatngaynay.com; phatviet.net; buddhahome.net; cusi.free.fr; lien-hoa.net….
Định cư tại Melbourne, Úc châu từ năm 1998
Hiện là Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, kiêm Chủ biên Trang nhà điện tử Phật giáo www.quangduc.com.
Tác phẩm đã in:
– Một Tôn Giáo Hiện Đại (xuất bản tại Sàigòn: 1995
– Những Thắc Mắc của người phương Tây khi tìm hiểu Đạo Phật (xuất bản tại Sàigòn: 1998)
– Đức Đạt Lai Lạt Ma, Vị Sứ Giả Của Hòa Bình (xuất bản tại Sàigòn: 2000)
– Chết và tái Sinh (xuất bản tại Sàigòn: 2000, tái bản Úc: 2001, tại Mỹ: 2002, tại Sàigon 3 lần: 2002, 2003 và 2004)
– Phật Giáo Quốc Tế (xuất bản tại Úc châu: 2001)
– Từ Bi và Tự Ngã (xuất bản tại Úc châu: 2002)
– Pháp Sư Tịnh Không, Người Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Độ qua giáo dục (xuất bản tại Úc châu: 2003)
– Ảnh Hưởng của Phật Giáo trong đời sống của người Việt (xuất bản tại Úc châu: 2003) – Triết Học Phật Giáo Ấn Độ (xuất bản tại Mỹ: 2004)
– Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không (xuất bản tại Úc châu: 2004)
– Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương (xb tại Úc, 2006)
– Sức mạnh của lòng từ (xb tại Úc Châu, 2007).
Tác phẩm sẽ in:
– Các Bộ Phái Phật Giáo Ấn Độ
– Lịch sử Phật Giáo Úc-Đại-Lợi…

Back to top button