Thích Nhất Hạnh

Pháp danh: Trừng Quang.
Xuất gia năm 16 tuổi với Hòa Thượng thượng Thanh hạ Quý thuộc môn phái Tổ đình Từ Hiếu, Huế.
Đã từng giảng dạy tạc các Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn); Đại học Columbia, Boston và New York, Hoa Kỳ; Đại học Amsterdam (Hà Lan); Đại học Sorbonne (Pháp).
Trường Đại học Long Island (New York) và Đại học Loyola (Chicago) đã trao tặng Văn bằng Tiến sĩ Nhân văn cho những hoạt động giáo dục, văn hóa và xã hội.
Thiền sư đã đào tạo nhiều thế hệ Tăng, Ni tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại.
Đã xuất bản trên 100 tác phNm, nhiều tác phNm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Hoa, Ý, Hòa Lan, Tây Ban Nha, v.v…
Tác phẩm đã xuất bản:
– Nẻo Vào Thiền Học
– Nẻo Về Của Ý
– Bông Hồng Cài Áo
– Nói Với Tuổi Hai Mươi
– Tình Người
– Để Hiểu Đạo Phật
– Chắp Tay Nguyện Cho Bồ Câu Trắng Hiện
– Hoa Sen Trong Biển Lửa
– Phật Giáo Việt Nam và Hướng Đi Nhân Bản Đích Thực
– Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
– Tương Lai Thiền Học Việt Nam
– Văn Lang Dị Sử
– Thiết Lập Tịnh Độ – Kinh A Di Đà Thiền Giải
– Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Tập 1, 2 và 3
– Đi Như Một Dòng Sông
– Đường Xưa Mây Trắng
– Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày – Cương lĩnh giáo lý nhập thế của Phật Giáo Việt Nam hiện đại – Thích Huyền Quang và Thích Nhất Hạnh
– Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
– Đạo Phật Ngày Nay
– Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
– An Trú Trong Hiện Tại
– Bưởi – Tập truyện
– Kim Cang, Gươm Báu Chặt Đứt Phiền Não
– Tố – Tập truyện
– Trái Tim Của Hiểu Biết
– Từng Bước Nở Hoa
– Hạnh Phúc Mộng và Thực – Giảng giải Kinh Samiddhi Sutta)
– Kinh Pháp Ấn – Dịch từ Hán ra Việt và chú giải
– Mây Am Ngủ – Truyện ngoại sử, 1982
– Trái Tim Mặt Trời: Từ Chánh Niệm Đến Thiền Quán – 1985
– Kinh Quán Niệm Hơi Thở – Dịch và chú giải – 1987
– Kinh Tứ Niệm Xứ – Dịch Việt
– Kinh Từ Bi – Dịch Việt
– Kinh Hạnh Phúc – Dịch Việt
– Kinh Người Biết Sống Một Mình – Dịch Việt
– Nghi Thức Tụng Niệm – 1989
– Lâm Tế Ngữ Lục – Dịch Việt
– Về Việt Nam – 1992
– Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy – 1995
– Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức – 1995
– Giảng Luận Duy Thức Học – 1996
– Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi – 1996
– Thiền Hành Yếu Chỉ
– Trái Tim Của Bụt, tập 1 và 2 – 1999
– Thả Một Bè Lau – Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán – 2000
– Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng – 2004
– Bước Tới Thảnh Thơi – Giới luật và uy nghi của các vị Sa Di – 2004
– Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu, Nam – 2004
– Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu, Nữ – 2004
– Hiệu Lực Cầu Nguyện và Kinh Người Áo Trắng – 2005
Tác phẩm bằng tiếng Anh:
– A Guide to Walking Meditation
– Being Peace
– Breath! You Are Alive
– The Heart of Understanding
– The Miracle of Mindfulness
– Interbeing
– Moon Bamboo
– Old Path White Clouds
– Our Appointment With Life
– Peace Is Every Step
– The Pine Gate
– Present Moment, Woderful Moment
– Rose For Your Pocket
– The Sun My Heart
– Sutra On Eight Realizations of Great Being
– Transformation and Healing
– Zen Poems
– Be Still and Know
– Call Me By My True Names
– Cultivating the Mind of Love
– Diamond That Cut Through Illusion
– Fragrant Palm Leaves
– Going Home, Jesus and Buddha as Brothers
– Heart of Buddha’s Teaching
– Hermitage Among The Clouds
– Joyful Path
– Living Buddha, Living Christ
– Love In Action
– Plum Village Chanting And Ricitation Book
– Stepping Into Freedom
– Taste Of Earth
– Thundering Silence
– Touching Peace
– Zen Keys

Back to top button