Thích Như Điển

Thế danh: Lê Cường
Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1949 tại xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An.
1972 du học tại Nhật Bản.
1977 tốt nghiệp Cao học Phật Giáo tại Nhật Bản.
Định cư tại Đức năm 1977.
Khai sơn Chùa Viên Giác, Đức.
Chủ trương báo Viên Giác.
Đã xuất bản trên 30 tác phẩm và dịch phẩm.
Có bài đăng trên nhiều báo chí, và trang nhà điện toán toàn cầu Phật Giáo Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
– Truyện Cổ Việt Nam – Tập 1 và 2, Nhật ngữ, 1974-1975
– Giọt Mưa Đầu Hạ – 1979
– Ngỡ Ngàng – 1980
– Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Trước và Sau 1975 – Việt và Đức ngữ, 1982.
– Cuộc Đời Người Tăng Sĩ – Việt và Đức ngữ, 1983.
– Lễ Nhạc Phật Giáo – Việt và Đức ngữ, 1984.
– Tình Đời Nghiã Đạo – 1985
– Tìm Hiều Giáo Lý Phật Giáo – Việt và Đức ngữ, 1985
– Đời Sống Tinh Thần Của Phật Tử Việt Nam Tại Ngoại Quốc – Việt và Đức ngữ, 1986
– Đường Không Biên Giới – Việt và Đức ngữ, 1987
– Hình Ảnh 10 Năm Sinh Hoạt Phật Giáo Việt Nam Tại Tây Đức – Việt và Đức ngữ, 1988
– Lòng Từ Đức Phật – 1989
– Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo Thời Nguyên Thủy I, II và III – Dịch từ Nhật ngữ ra Việt và Đức ngữ, 1990, 1991 và 1992
– Tường Thuật Về Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới Kỳ 5 Khóa I – Việt, Anh và Đức ngữ, 1993
– Giữa Chốn Cung Vàng – 1994
– Chùa Viên Giác – 1994
– Chùa Viên Giác – Đức ngữ, 1995
– Vụ Án Một Người Tu – 1995
– Chùa Quan Âm (Canada) – 1996
– Phật Giáo và Con Người – Việt và Đức ngữ, 1996
– Khóa Giáo Lý Âu Châu Kỳ 9 – Việt và Đức ngữ, 1997
– Theo Dấu Chân Xưa – 1998
– Sống và Chết Theo Quan Niệm Của Phật Giáo – Việt và Đức ngữ, 1998
– Tiếp Kiến Với Đức Đạt Lai Lạt Ma – Việt và Đức ngữ, 1999
– Vọng Cố Nhân Lầu – 1999
– Có và Không – Việt và Đức ngữ, 2000
– Kinh Đại Bi – Dịch từ Hán sang Việt và Đức ngữ, 2001
– Phật Thuyết Bồ Tát Hành – Dịch từ Hán sang Việt ngữ, 2001
– Bhutan Có Gì Lạ? 2001
– Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì – Dịch từ Hán sang Việt ngữ, 2002
– Cảm Tạ Xứ Đức – Việt và Đức, 2002
– Thư Tòa Soạn Báo Viên Giác Trong 25 Năm (1979 – 2003) – 2003
– Bổn Sự Kinh – Dịch từ Hán sang Việt, 2003
– Những Đoản Văn Viết Trong 25 Năm Qua – Việt và Đức, 2003
– Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận – Dịch từ Hán sang Việt, 2004
– Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt – 2004
– Đại Đường Tây Vực Ký – Pháp sư Huyền Trang, Thích Như Điển dịch Việt, 2004
– Dưới Cội Bồ Đề – 2005
– Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005
– Bồ Đề Tư Lương Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005
– Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2006
– Giai nhân & Hòa Thượng, Việt Ngữ, 2006
– Thiền Lâm Tế Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2006
– Luận về con đường giải thoát, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2006
– Luận về bốn chân lý, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2007
– Tịnh Độ Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2007
– Tào Động Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2008
– Phật Giáo và Khoa Học, Việt Ngữ, 2008
– Pháp Ngữ, Việt Ngữ, 2008
– Những mẫu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2009
– Nhật Liên Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2009

Back to top button