Thích Nữ Giới Hương

Thế danh Phạm Thị Ngọc Dung, sinh năm 1963 tại Bình Tuy, Thuận Hải. Xuất gia năm 1978 với Sư Bà Hải Triều Âm, thọ Cụ Túc giới năm 1982. Tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học 1992 tại Sàigòn, đến du học Ân Độ năm 1993, tốt nghiệp MA năm 1997 & Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại Dehli University, India năm 2003.
Đến Mỹ định cư vào tháng 9 năm 2005, hiện nay là trụ trì Chùa Phước Hậu, thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ.
Tác phẩm đã hoàn tất:
– Ban Mai Xứ Phật, tập 1
– Ban Mai Xứ Phật, tập 2
– Ban Mai Xứ Phật, tập 3
– Xá Lợi Của Phật
Những bài pháp luận:
– Bức thông điệp muôn đời – Hòa Thượng Piyadassi, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Bồ Đề Đạo Tràng
– Niên đại của đại tháp Bồ đề – Giáo sư Nijay Kumar Thakur, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Quan điểm của Phật Giáo đối với các tôn giáo khác – Hòa Thượng K, Sri Dhammananda, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Trầm tư về ngày Phật thành đạo
– Sự đóng góp của đạo Phật cho nền giáo dục – Ananda W. P. Guruge, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Đóa sen, một bông hoa Phật Giáo – R. O. Smith, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Phật Giáo đã đến Nam Ấn Độ như thế nào? – M. Swaroop, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Phật Giáo và văn hóa Ấn Độ – Dr. Bimlendra Kurmar, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Hội nghị Sakyadhita lần thứ 7
– Ni giới và luật Phật Giáo
– Ni giới Phật Giáo Hàn Quốc
– Chùa Kiều Đàm Di Việt Nam tại Tỳ Xá Ly, Ấn Độ
– Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề
– Sự hình thành và phát triển của Giáo Hội Ni tại Ấn Độ
– Vài nét về Tỳ Xá Ly
– 10 ngày (20-12-1999 đến 29-12-1999) giảng pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bồ đề Đạo tràng
– Dự án xây dựng tượng Phật Di Lặc tại Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ
– Đức Đạt Lai Lạc Ma và những ngày đầu thiên niên kỷ của năm 2000 tại Sarnath (Lộc Uyển)
– Sakyadhita Hội Phụ Nữ Phật Giáo Thế giới
– Phật Giáo và các vấn đề thời đại – Tiến sĩ G.P.Malalasekera, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Chết là một món quà, là một đạo sư – Karma Lekshe Tsomo, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Vài đề nghị về sự phát triển Bồ đề Đạo tràng – Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật – Mick Kiddle, Thích nữ Giới Hương dịch Việt
– Vài nét về Phật Giáo châu Á và châu Âu trong thế kỷ 20
– Hội thảo và lễ tưởng niệm Phật thành đạo tại Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ.

Back to top button