Thích Thắng Hoan

Thế danh: Nguyễn Văn Đồng
Sanh năm Kỷ Tỵ (1928) tại thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam.
Thân phụ là ông Nguyễn Văn Ngô, một nhà Nho, một nhạc sĩ cổ nhạc. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Hương, sau xuất gia là Tỳ Kheo Ni Như Quả, thọ Cụ Túc Giới năm 1968 tại Đại Giới Đàn Chùa Từ Nghiêm.
Xuất gia năm 8 tuổi với Hòa Thượng Đắc Ngộ, húy là Tường Ninh, tại Chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình.
Thọ Sa Di năm 1946 với Hòa Thượng Thích Hoàn Thông được ban Pháp hiệu là Long Hoan.
Cũng năm 1946 được Hòa Thượng Thích Hoàn Thông giới thiệu đến y chỉ với Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và nhập chúng tu học tại Phật Học Đường Nam Việt, Chùa Ấn Quang, Sài Gòn.
1953 thọ Cụ Túc Giới tại Phật Học Đường Nam Việt, Chùa Ấn Quang.
1957 tốt nghiệp Trung Đẳng Phật Học tại Phật Học Đường Nam Việt.
Cuối năm 1957 ra Phật Học Viện Trung Phần Nha Trang tham học Chương trình Cao Trung.
1962 tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học tại Phật Học Đường Nam Việt, Chùa Ấn Quang.
1963 làm Đốc Học tại Phật Học Viện Biên Hòa, kiêm Giảng huấn trường Trung học Trí Đức Biên Hòa.
Từ 1964 đến 1975:
• Giảng sư Viện Hóa Đạo, Sài Gòn
• Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN
• Giáo sư các trường Trung Học Bồ Đề, các trường Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật học tại các Chùa như: Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huê Lâm, Từ Thuyền, Giác Sanh, Phổ Đức, Phật Ân.
1982 vượt biên.
1983 định cư tại Chùa Việt Nam, Los Angeles, Hoa Kỳ và đảm nhận chức vụ Phó Hội Chủ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
1985 tổ chức Đại Hội Hoằng Pháp tại Denver, Colorado.
1992 Phó Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Các Châu của GHPGVNTNHNHK.
2004 Thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN kiêm Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHNHK.
Hiện tịnh trú tại Tịnh thất Viên Hạnh, thành phố Baker, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ.
Tác phẩm đã xuất bản:
– Khảo Nghiệm Duy Thức Học, quyển I và II
– Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học
– Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức
– Bát Thức Quy Củ Tụng
– Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa
– Thờ Cúng và Lễ Bái
– Thắng Hoan Thi Tập
Những tác phẩm sẽ xuất bản:
– Quan Niệm Sử Học Của Duy Thức
– Quan Niệm Triết Học Của Duy Thức
– Những Điều Kiện Căn Bản Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Theo Tinh Thần Phật Giáo

Back to top button