Thích Trí Chơn

(1933-2011)
Thế danh: Trương Xuân Bình
Pháp danh: Tâm Chánh.
Bút hiệu: Thích Trí Chơn
Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1933 (Quý Dậu) tại Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận.
Xuất gia năm 1950 tại Chùa Linh Mụ, Huế.
Đệ tử của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Đệ tam Tăng Thống
GHPGVNTN.
1956 thọ Giới Sa Di tại Chùa Linh Mụ.
1958-1959 Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
1961-1965 Giáo sư Văn chương và Phật Pháp tại Trường Trung Học Bồ Đề, Huế, giảng sư Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên.
Biên tập viên Tạp chí Liên Hoa và Từ Quang tại Việt Nam.
1965 thọ Cụ Túc Giới (Tỳ Kheo) tại Đại Giới Đàn Vạn Hạnh, Chùa Từ Hiếu, Huế.
1965-1966 nghiên cứu Phật Giáo tại Thái Lan.
1966-1977 du học tại Ấn Độ gần 12 năm.
1976 tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học Phật Giáo tại Đại Học Magadha (Bihar).
1977 sang định cư tại Hoa Kỳ.
1992 GHPGVNTNHNHK tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng.
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN.
Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK.
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ GHPGVNTNHN-HK
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ.
Chủ Bút Tập san Phật Giáo Thống Nhất, Hoa Kỳ.
Chủ trương trang nhà điện toán toàn cầu: www.chualinhmu.com
Đã cộng tác với các tạp chí, báo Phật Giáo như: Tập san Phật Học (CA), Phật Giáo Thống Nhất (CA), Phật Giáo Hải Ngoại (CA), Hóa Đạo (Canada), Chánh Giác (Canada), Phật Việt (CA), Nguyệt san Phật Học (KY), Viên Giác (Đức), Khánh Anh (Pháp), Pháp Bảo (Úc), Đất Lành (CA), Hoa Sen (CA), Nguồn Đạo (D.C.), Chùa Hải Đức (FL), Từ Ân (KY), Gia Đình Phật Tử Thiện Tài (NC), Phương Trời Cao Rộng (CA), Hồn Việt (CA), Chánh Pháp (CA)…
Tác phẩm đã xuất bản:
– Cuộc Đời Đức Phật – The Story of Buddha – Johnathan Landaw, Thích Trí Chơn dịch, 1994
– Lòng Thương Yêu Sự Sống – The Love of Life by G. B. Talovick, Thích Trí Chơn dịch, Việt-Anh: – Tập 1, xb. 2001; – Tập 2, xb. 2002; – Tập 3, xb. 2005; – Bản ấn hành tại Sài Gòn, trọn 1 tập, 2006.
– Phật Giáo Vấn Đáp – The Buddhist Catechism by H.S. Olcott, Thích Trí Chơn dịch, 1987.
– Phật Giáo, Hòa Bình Thế Giới và Chiến Tranh Nguyên Tử – Ven. Sangharakshita, Thích Trí Chơn dịch, 1990
– Một Vài Kiến Thức Về Phật Giáo – Some Knowledge About Buddhism by Dr. C. T. Shen, Thích Trí Chơn dịch, 1991
– Phật Giáo Yếu Lược – Busshism In A Nutshell – Ven. Narada Thera, Thích Trí Chơn dịch, Anh-Việt, 1992
– Những Mẫu Chuyện Tiền Thân của Đức Phật – The Stories of Buddha’s Former Births, Anjali Pal, Thích Trí Chơn dịch, Việt-Anh, 1993
– Những Đóng Góp To Lớn của Các Học Giả Anh Quốc Cho Nền Phật Giáo Âu Mỹ – Thích Trí Chơn dịch, 1996
– Con Đường Dẫn Đến Chân Hạnh Phúc – Ven. Anoma Mahinda, Thích Trí Chơn dịch, Anh-Việt, 1991
Những bài pháp luận đã đăng:
– Ảnh hưởng Phật Giáo đối với nhân loại, Nyanatiloka Maha Thera, dịch Việt
– Con đường sống theo Phật Giáo, dịch Việt – Giá trị của Phật Giáo trong thế giới tân tiến hiện đại, Ven. Kodo Matsunami, dịch Việt
– Lòng từ bi trong sinh hoạt chính trị của thế giới, Compassion in global politics, Dalai Lama, dịch Việt
– Nhân quyền và trách nhiệm phổ biến toàn cầu, Dalai Lama, dịch Việt
– Phật Giáo Tây phương, Ven. Nyanasatta, dịch Việt
– Thông điệp tình thương của đức Phật, Dr. Rajendra Prasad, dịch Việt
– Phật Giáo truyền bá từ Đông qua Tây phương, Dalai Lama, dịch Việt
– Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đọc trong dịp Đại Hội Phật Giáo Thế Giới lần thứ 6 tại Nam Vang, Campuchia, năm 1961, dịch Việt
– Albert Einstein và đức Đạt Lai Lạt Ma, Rasoul Sorkhabi, dịch Việt
– Anagarika Dharmapala: A Dục Vương của Tích Lan, theo tạp chí The Buddhist số tháng 5 năm 1964, Tích Lan, dịch Việt
– Sự cần thiết của nhiều tôn giáo, Dalai Lama, dịch Việt
– A Dục Vương một cư sĩ Phật tử hộ trì Chính pháp vĩ đại
– Chiến tranh
– Cuộc khủng hoảng hiện đại, dịch Việt
– Khoa học và tôn giáo, dịch Việt
– Nếp sống của Phật tử Miến Điện
– Những vấn đề khổ đau của nhân loại chỉ có thể giải quyết qua sự cải đổi quan niệm sống của con người, dịch Việt
– Phong trào Phật tử Ấn Độ, dịch Việt
– Sự bành trướng của Phật Giáo
– Thái độ của Phật tử Tây Tạng đối với Thiên Chúa Giáo, dịch Việt
– Tâm hồn vị tha, dịch Việt
– Tại sao tôi trở thành tu sĩ Phật Giáo, dịch Việt
– Con đường dẫn đến chân hạnh phúc, Dalai Lama, dịch Việt
– Bức Thông điệp từ con người của đức Phật.

Back to top button