Thu Nguyệt

  • Truyện

     Thu Nguyệt: Chùa quê

    Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn trong khoảng đất rộng đầy cây trái. Buổi tối, mùi nhang tỏa ra từ…

Back to top button