Trần Kiêm Đoàn

– Sinh ngày: 10-8-1946 tại Liễu Hạ, Hương Cần, Huế.
– Dạy học tại các trường Nguyễn Hoàng, Hải Lăng, Khai Trí (Quảng Trị).  Phan Sào Nam, Bán Công, Nguyễn Tri Phương, Đồng Khánh (Huế). Cosumnes River College, CSUS, Lutheran Pacific University (Mỹ)
– Sống ở Mỹ và làm việc tại Department of Health and Human Services, Sacramento.
– Liên đoàn trưởng GĐ Phật tử Liễu Hạ (62-68)
– Trưởng đoàn Thanh niên Hồng Thập Tự Quảng Trị (72-75)
– Tổng thư ký đoàn Giáo chức CTXHQT phối hợp công tác từ thiện với ACS, VNCS (Tin Lành), CARITAS (Công giáo) (72-75)
– Chủ tịch hội Sinh Viên VN đại học Sac-State (86-88)
Viết:
– Hương Từ Bi (Huế, 1966)
-The Impact of Relocation on the Vietnamese Refugees in the United States. (CSUS, 1988)
– Chuyện Khảo Về Huế (Cali., 1997)
– The Vietnam War and Its Psychological Aftermath (LA., 2000)
– Viết rải rác thơ, văn, bút ký, biên khảo, nhận định… trên các báo tiếng Việt và tiếng  Anh trong và ngoài nước.
Học:
– Tốt nghiệp đại học sư phạm Việt Hán (Đại học Sư Phạm Huế, 1970)
– Cử nhân Văn Khoa (Đại học Văn Khoa Huế, 1971)
– Cao học Xã hội (Master in Social Works, đại học California State, Sacramento, 1988)
– Tiến sĩ Tâm lý học (Doctor of Clinical Psychology, đại học Southern California, 2000)

Back to top button