Vĩnh Hảo

Tên viết đủ: Nguyễn-phước Vĩnh Hảo.
Pháp danh: Tâm Quang. Bổn sư là Hòa thượng Trừng San Thích Hải Tuệ, Giám sự Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang.
Nguyên quán Vĩ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên; sinh ngày 30 tháng 11 năm 1958 tại Nha Trang. Sống nhiều năm tại Hội An, Sài-gòn, Long Thành trước khi vượt biển đến Songkhla, Thái Lan (1987). Đến Mỹ năm 1988. Hiện ở California.
Phụ tá Chủ bút tạp chí Chân Nguyên (1992 – 2002); Tổng Thư Ký tạp chí Phật Giáo Hải Ngoại, Hoa Kỳ (1994); Chủ nhiệm kiêm Chủ bút tạp chí Phương Trời Cao Rộng (2006 – 2008); Chủ bút nguyệt san Chánh Pháp từ năm 2009 đến nay. Chủ biên trang văn học www.vinhhao.info và trang Phật học Buddha Home (đã đóng).
Cộng tác các báo chí văn học hải ngoại: Văn Học, Khởi Hành, Thế Kỷ 21, Gió Văn, Người Việt, Việt Báo, Đi Tới, v.v…; có bài đăng trên các báo và các trang nhà Phật giáo trong nước, ngoài nước.

Tác phẩm đã xut bn:
M, Quê Hương và Nước Mt – truyện ngắn, 1989
Núi Xanh Mây Hng – truyện vừa, 1991
Bin Đời Muôn Thu– truyện ngắn, 1992
Thiên Thn Quét Lá – truyện ngắn, 1993
Phương Tri Cao Rng – truyện dài, 1993
Sân Trước Cành Mai – tùy bút, 1994
Bi Đường – truyện dài, 1995
Chnh Lòng Tiếng Thơ Rơi – thơ, 1996
Ngõ Thoát – truyện dài, 1996
Ci Trói – truyện dài, tập 1, 1997
Ci Trói – truyện dài, tập 2, 1997
Con Đường Ngược Dòng – tùy bút, 1998
Gic Mơ và Huyn Thoi – truyện ngắn, 2001.
Trong Những Thoáng Chốc – tùy bút, 2014
Lời Ca của Gã Cùng Tử – tùy bút, 2020

Back to top button