Hội Đồng Hoằng PhápBan Phiên Dịch & Trước Tác

Thành phần nhân sự Ban Phiên Dịch & Trước Tác

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN PHIÊN DỊCH & TRƯỚC TÁC
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP:
 

Chứng Minh: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

BAN PHIÊN DỊCH & TRƯỚC TÁC:

Cố Vấn kiêm Trưởng Ban: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Phó Ban: HT. Thích Thiện Quang (Canada)
Phụ tá: Thượng Tọa Thích Như Tú (Thụy Sĩ)
Thư Ký: Đại Đức Thích Hạnh Giới (Đức)
Ban viên: Thượng Tọa Thích Tuệ Uyển (Hoa Kỳ), Đại Đức Thích Thanh An (Tích Lan), Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm (Pháp), Sư Cô Thích Nữ Giác Anh (Úc Châu), Cư Sĩ Hạnh Cơ (Canada), v.v…

Dự kiến sẽ còn bổ sung một số thành viên vào Hội Đồng Hoằng Pháp cũng như các ban viên được thỉnh cử tham gia vào 4 Ban trong những cuộc họp sắp tới.

Liên lạc:

Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Email: hdhp.ctk@gmail.com; Tel: +49 511 879 630

Hiển thị thêm
Back to top button