Thích Thiện Duyên: Kẻ chí hùng xuất sỹ

Thành Kính Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Huyền
Viên tịch ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn

Tiết Vu lan đất Sài thành tiễn biệt
Gió nhẹ bay theo từng áng mây trôi
Trời Phương ngoại hung tin lòng ngấn lệ
Nghe chuông ngân sớm tối dạ bồi hồi.
Người xuất sĩ chí hùng tâm hạnh nhã
Quét phong trần bạt gió mỉm cười hoa
Từng hơi thở bát cơm ngày hoằng hóa
Gót chân mòn quán trọ hỏi người qua.
Thế gian ơi Người xả thân tạm bợ
Về cõi tâm thanh thoát giữa hư không
Nay chỉ có thõng tay qua phố chợ
Chuyến về Nam tịnh lắng hoát phiêu bồng.
Người đến đi vô trụ cảnh Già Lam
Bi-Trí-Dũng Áo Lam hiền lân mẫn
Bản Thệ Tăng Già đuốc tuệ long lanh
Nên huyền sử sống thanh cao hạnh nhẫn.
Lời Bát Nhã thi âm vang trầm bổng
Sắc y vàng hạnh trưởng tử Như Lai
Người nằm xuống sương loang dòng kinh cổ
Nguồn tri âm bái biệt tiễn chân Ngài.

Chúng con Nhất tâm cầu nguyện
Kính bái biệt Trưởng Lão Hòa Thượng
Sacramento, ngày 19/8/2022
Tỳ Kheo Thích Thiện Duyên
Trụ Trì Chùa Kim Quang, California. Hoa Kỳ

Hiển thị thêm
Back to top button