Thỉnh Thanh Văn Tạng tại Văn phòng Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (Chùa Phật Ân)

Đại đức Thích Chúc Hiếu và Đại đức Thích Tâm Luân thỉnh Thanh Văn Tạng tại Văn phòng Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai.

Hiển thị thêm
Back to top button