THÔNG BẠCH: Lễ giới thiệu thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

Phật Lịch 2565                                                                                                                        Đức Quốc,
                                                                                                 Hannover ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BẠCH

Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
vào ngày 17/7/2022 – 10 giờ sáng, giờ Việt Nam

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử,

Trong nửa năm qua, sau khi được thành lập, với sự tinh tấn góp sức của chư Tăng, Ni và Cư Sĩ thuộc Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời cho sự nghiệp thực hiện bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam với chuẩn mực hàn lâm quốc tế đã có được những thành tựu sơ bộ đáng khích lệ.

Để giới thiệu đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử bốn phương một số thành tựu trong giai đoạn đầu của công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời cùng với Hội Đồng Hoằng Pháp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ tổ chức buổi lễ giới thiệu các Kinh, Luật và Luận thuộc bộ Thanh Văn Tạng đã được ấn hành. 

Buổi Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được diễn ra như sau:

Phương tiện: Hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM.

Thời gian: 10 giờ sáng, giờ Việt Nam, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, 19 tháng 6 năm Nhâm Dần). Các địa phương khác trên thế giới xin căn cứ vào giờ, ngày này để tính thời gian tương đương.

Ban Tổ Chức sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức đăng nhập để tham dự buổi lễ nói trên trong các thông báo kế tiếp.

Các Kinh, Luật và Luận thuộc Thanh Văn Tạng được thực hiện trong giai đoạn đầu đã và đang được Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam ấn hành gồm có:

KINH BỘ:
– Kinh Trường A-hàm (2 quyển) + 1 Tổng Lục,
– Kinh Trung A-hàm (4 quyển) + 1 Tổng Lục,
– Kinh Tạp A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục,
– Kinh Tăng Nhất A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục.

LUẬT BỘ:
– Luật Tứ Phần (4 quyển) + 1 Tổng Lục,
Luật Tứ Phần Tăng Giới Bổn – Yết-ma – Bách Nhất Yết-ma – Căn bản thuyết Nhất thiết hữu bộ Tì-nại-da sự,

LUẬN BỘ:
– A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (3 quyển),
– A-tỳ-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận,
– A-tỳ-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận,

TẠP BỘ:
– Lục Độ Tập Kinh,
– Kinh Hiền Ngu.

Thành tâm cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni quang lâm và kính mời quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử bốn phương hoan hỷ tham dự. Sự hiện diện của chư Tôn Đức và quý liệt vị sẽ là món quà tinh thần quý báu dành cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời.

Nguyện cầu Chánh Pháp của Đức Thế Tôn cửu trụ thế gian để làm vơi bớt khổ đau trong ba cõi sáu đường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

TM. Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời
và Hội Đồng Hoằng Pháp
Chánh Thư Ký
Thích Như Điển

Hiển thị thêm
Back to top button