Thông Báo Cảnh Giác: Về ấn bản Thanh Văn Tạng trái phép

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP
HỘI ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
VIETNAM GREAT TRIPITAKA FOUNDATION
4333 30th Street, San Diego, CA 92104 – U.S.A. Tel: (619) 283-7655


HỘI ẤN HÀNH
ĐTKVN:

Hội trưởng:
Thích Nguyên Siêu

Thư ký:
Thích Hạnh Tuệ

Thủ quỹ
Vĩnh Hảo

BAN ẤN HÀNH:

Trưởng ban:
Thích Hạnh Viên

Phó ban:
Văn Công Tuấn

Phát hành:
Thích Nữ Quảng Trạm

Ấn loát:
Bạch Xuân Phẻ
Trần Nguyễn Nhị Lâm

Kỹ thuật:
Trần Minh Triết
Nguyễn Lê Trung Hiếu

Thông Báo Cảnh Giác

Về Ấn bản trái phép Bộ Thanh Văn Tạng thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật Tử,

Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam (Vietnam Great Tripitaka Foundation) đã hoàn tất việc in và đang phát hành 29 cuốn Thanh Văn Tạng trong đợt đầu của công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời thuộc GHPGVNTN, được lãnh đạo bởi Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, thực hiện.

Tính tới ngày ra Thông Báo này, 29 cuốn Thanh Văn Tạng đã và đang được chuyên chở từ nhà in tới các địa điểm tại Úc Châu, Á Châu, Hoa Kỳ, Âu Châu và Canada. Các địa điểm đã nhận được Kinh cũng đang phát hành cho Tăng, Ni và Phật tử có nhu cầu nghiên cứu và học hỏi. Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trong Thông Báo được phổ biến vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 đã có trình bày về việc thỉnh Kinh như sau:

“Trong tinh thần phụng sự Chánh Pháp, các kinh luật vô giá của ĐTKVN sẽ được cúng dường đến quý vị nếu có sự thỉnh cầu, nhưng để thiết lập một nền tảng tài chánh vững chắc ngõ hầu có thể tiếp tục ấn hành Tam Tạng trong tương lai (có thể từ 10 đến 20 năm sau cho toàn bộ 200 tập của Thanh Văn Tạng, Bồ Tát Tạng và Mật Tạng), chúng tôi khuyến thỉnh chư vị góp phần tịnh tài tối thiểu (chi phí ấn hành và vận chuyển) cho công trình dài lâu này. Ước tính một bộ 29 tập khởi đầu của Thanh Văn Tạng là $250 USD.”

Trong khi 29 cuốn Thanh Văn Tạng trong đợt đầu này vẫn chưa đến tận tay một số thành viên trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam cùng chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni thì tại Việt Nam đã có nơi rao bán bộ Thanh Văn Tạng này.

Theo tìm hiểu của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam thì ấn bản được rao bán rõ ràng là ấn bản trái phép, đã xuất hiện tại Việt Nam với mấy điểm sai trái như sau:

1/ Về số lượng: Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam đã công bố đợt ấn hành đầu tiên trong Thanh Văn Tạng kỳ này gồm 29 cuốn Kinh, Luật, Luận và Tổng Lục. Nhưng ấn bản trái phép tại Việt Nam thì rao bán chỉ có 28 cuốn.

2/ Các trang trong ruột của ấn bản trái phép in mực lem luốc, chữ bị vỡ, không sắc nét (do vì phải chụp lại từ bản gốc).

3/ Về trang bìa trước: Ấn bản của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam in ở trang bìa trước như sau (2 hình đính kèm để đối chiếu):

– Trên cùng là hàng chữ: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Dưới cùng là hàng chữ: Hội Đồng Hoằng Pháp.

Nhưng ấn bản trái phép tại Việt Nam đã xóa bỏ hai hàng chữ nói trên của ấn bản chính thức của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.

(Hình bên trái là ấn bản chính thức của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, trọn bộ 29 tập; bên phải là ấn bản trái phép, bộ 28 cuốn.)

Từ sự sai biệt giữa hai ấn bản trên, Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam nhận định rằng:

– Việc ấn bản trái phép loại bỏ hàng chữ “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” và hàng chữ “Hội Đồng Hoằng Pháp” trên trang bìa trước và trang lót của 29 cuốn đợt đầu trong Thanh Văn Tạng do Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam ấn hành là vi phạm bản quyền của Hội, bởi vì Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam là một Hội bất vụ lợi có giấy phép hoạt động tại Tiểu bang California và Liên bang Hoa Kỳ.

– Việc tự ý loại bỏ nội dung trên ấn bản trái phép tại Việt Nam cho thấy ấn bản này hoàn toàn không còn bảo đảm chất lượng nội dung như ấn bản chính thức của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.

Chính vì những sai trái nói trên, Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam long trọng tuyên bố không chịu trách nhiệm về những sai phạm từ hình thức đến nội dung của ấn bản trái phép đã, đang và có lẽ sẽ xuất hiện tại Việt Nam và những nơi khác.

Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam thành tâm khuyến thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và nam nữ Phật tử khắp nơi hãy cảnh giác với những ấn bản trái phép của 29 cuốn Thanh Văn Tạng trong đợt đầu lần này và những ấn bản khác trong tương lai, và xin hãy tiếp tay giúp ngăn chận những hành động vi phạm bản quyền.

Thánh Điển Phật Giáo cần được lưu bố rộng rãi để làm lợi lạc cho chư thiên và loài người; nhưng Thánh Điển Phật Giáo cũng cần phải được lưu bố với lòng kính ngưỡng khát khao vô hạn và bằng phương thức ‘chân thật bất hư’.

Cầu nguyện những ai không sống bằng chánh mạng và chánh nghiệp trên Thánh Điển Phật Giáo sớm thức tỉnh ác hành để có được lợi lạc lớn lao trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn.

Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Phật Lịch 2567, ngày 21 Tháng 5 năm 2023
Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam
Hội Trưởng
(Bản PDF có ấn ký)
Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu

Hiển thị thêm
Back to top button