Thông báo chiêu sinh lớp Phạn ngữ đọc hiểu Phật điển

Phật lịch 2567; Hannover, ngày 29.02.2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

“LỚP PHẠN NGỮ ĐỌC HIỂU PHẬT ĐIỂN“

Khâm thừa di huấn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP) tiếp tục chiêu sinh “Lớp Phạn Ngữ Đọc Hiểu Phật Điển”, học kỳ I/2024.

A. TỔ CHỨC

  1. Trách nhiệm tổ chức và hỗ trợ: Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN.
  2. Hình thức lớp học: Trực tuyến.
  3. Mục đích của lớp học: Hướng tới việc bồi dưỡng khả năng nghiên cứu và phiên dịch nghiên cứu cho người học. Do vậy, đối tượng của lớp học này sẽ là những Tăng Ni sinh và Cư sĩ Phật tử có đủ những điều kiện: đã biết Phật học cơ bản; đã học qua ngữ pháp tiếng Phạn; đương nhiên, cũng biết chữ Hán, không ngại với các cổ ngữ Phật giáo khác như Pāli, Tây Tạng; và có ý hướng muốn nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề Phật học và nghiên cứu để cùng phiên dịch Phật điển.
  4. Quy định cụ thể về điều kiện nêu trên: (a) Thế học: đối tượng tham gia phải có trình độ từ cử nhân trở lên – hoặc tương đương; (b) Phật học: đã có kiến thức Phật học cơ bản; (c) Ngữ học: đã tốt nghiệp các lớp học ngữ pháp tiếng Phạn.
  5. Thời gian đào tạo: 2 năm, 4 học kỳ. Mỗi học kỳ 15 buổi, mỗi buổi 2 tiết (90 phút, có thể sẽ dài hơn).
  6. Học phí: Chương trình lớp học Phạn ngữ này được thực hiện dưới sự tác trợ của Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, qua chùa Viên Giác, Hannover Đức quốc. Giống như các Lớp Phạn ngữ Sơ và Trung Cấp của HĐHP trước đây, học phí được quy định là 400 USD mỗi học kỳ (6 tháng), được đóng trước khi nhập khóa. Học phí này được hiểu là học phí tượng trưng để bảo vệ chất lượng cho nội dung khóa học, đảm bảo chỉ những người thật sự muốn học Phạn ngữ tham dự và theo đuổi nó đến cuối khóa.

Ghi chú: Theo khuyến khích của Cố HT Tuệ Sỹ trước đây, trên nguyên tắc tất cả Tăng Ni sinh theo học đều được miễn học phí. Tuy nhiên Hòa Thượng cũng quy định là quý Tăng Ni cũng phải đóng học phí vào đầu học kỳ như mọi học viên khác. Sau khi theo học đầy đủ và thi đậu học kỳ (hay được Hội đồng Giảng sư đánh giá đủ trình độ để tiếp tục) thì số tiền này sẽ được hoàn trả lại tất cả. Ngoại lệ: những Tăng Ni sinh thiếu khả năng tài chánh và thật sự muốn theo học thì xin liên lạc trực tiếp với văn phòng HĐHP qua Email bên dưới để xét riêng từng trường hợp. Chi tiết về thể thức thu học phí sẽ thông báo sau.

B. NỘI DUNG & GIẢNG SƯ

Tất cả nội dung học trình và Giảng sư đã được Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ giới thiệu và xác lập rõ trước khi Ngài viên tịch; gồm có:

* Về văn bản sử dụng: Bodhisattvabhūmi (Bồ Tát Địa). Bồ Tát Địa là một phần quan trọng trong Tổng thể luận Du Già Sư Địa, là điển tịch đại biểu về tư tưởng đại thừa của học phái Du Già hành hiện còn bản Sanskrit. Điển tịch này nếu tính số chương theo bản Sanskrit hiện hành thì có 28 chương, trong đó, chương Giới (Śīla-patala) thứ 10 đã được dịch ra tiếng Việt bởi Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. Lớp học này sẽ bắt đầu từ chương Chủng Tánh (Gotrapatala) thứ nhất. Tài liệu cụ thể sẽ được cung cấp và giới thiệu trong buổi học đầu tiên.

* Nội dung triển khai ở lớp học tóm lược như sau: Lớp học sẽ được triển khai theo hình thức Seminar-hậu-đại-học; tức người tham gia sẽ có thể lần lượt đảm nhiệm việc dịch thủ, thảo luận các vấn đề có trong văn bản, v.v…

* Trong các buổi đầu, học viên sẽ được nghe giới thiệu tổng thể văn bản sử, tư tưởng sử liên quan của học phái Du già hành; giới thiệu về nội dung tổng quát của Bồ Tát Địa và các ảnh hưởng của luận này. Nhận thức đúng đắn về tư tưởng sử và văn bản sử là hai điều tối quan trọng để nghiên cứu Phật giáo, nên đây là phần bồi dưỡng nền tảng giáo học và sử học cho người mới học làm nghiên cứu.

* Hướng dẫn học viên đọc bản Sanskrit, đối chiếu các bản Hán dịch, Tibet dịch, và dịch ra văn tiếng Việt. Bên cạnh đó, cũng tham chiếu các bản dịch ra những ngôn ngữ hiện đại như Anh ngữ và Nhật ngữ. Ở mục này, học viên có thể làm quen với cách nghiên cứu phiên dịch Phật điển theo tiêu chuẩn học thuật.

* Trường hợp gặp những vấn đề trọng yếu về tư tưởng, sẽ dừng lại khảo sát, và giới thiệu những nghiên cứu liên quan mà học giới đã triển khai. Ở mục này, học viên có thể làm quen với việc khảo sát các vấn đề theo cách của học thuật hiện đại, hiểu biết hơn về học vấn Phật giáo.

* Người hướng dẫn: Sư cô Thích Nữ Thanh Trì. Sư Cô Thanh Trì, thế danh Võ Thị Vân Anh, đã tốt nghiệp thạc sĩ Phật giáo học đại học Otani (2013), nhận học vị tiến sĩ Phật giáo học đại học Ryukoku, Nhật Bản (2017) và có kinh nghiệm giảng dạy đại học ở Nhật Bản và Việt Nam về Phật học và Phật điển tiếng Phạn trong nhiều năm qua.

C. CHI TIẾT GHI DANH:

* Học viên muốn theo học, xin ghi danh theo Link mẫu đăng ký này: Ghi danh tại đây.

* Xin gửi kèm theo những văn bằng, chứng chỉ… để chứng minh đã hội đủ điều kiện ở Mục A4 phía trên về địa chỉ Email văn phòng HĐHP ở cuối thông báo này.

* Sau khi ghi danh ứng viên sẽ nhận được 1 bài kiểm tra, hoặc vấn đáp qua điện đàm để xác nhận đủ trình độ theo học Lớp học Phạn ngữ này. Chỉ những ứng viên đủ trình độ thì mới được thu nhận, nhằm tránh tình trạng mất thì giờ cho những học viên khác, làm giảm chất lượng và tiến độ khóa học.

* Lịch thời gian cho học kỳ 1/2024:

– Ghi danh học từ ngày ra Thông báo Tuyển sinh này đến 14/03/2024.

– Ngày khai giảng: ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm – 19 tháng 2 âm lịch; tức thứ năm, ngày 28/3/2024

– Thời gian chính thức bắt đầu học: Thứ hai, ngày 01/4/2024.

– Khung giờ học: Mỗi thứ hai hằng tuần, bắt đầu vào lúc 16:30 giờ Việt Nam.

Mọi thắc mắc khác xin liên lạc: hdhp.vp@gmail.com

Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN
Chánh Thư Ký
(File PDF ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Như Điển

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button