Thông Báo: Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

THÔNG BÁO

Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý nhân sĩ trí thức, quý cơ quan truyền thông báo chí, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, và chư đồng hương Phật tử,

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Phật Ân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, vào lúc 16 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, trụ thế 79 năm, 46 giới lạp.

Trước nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn của Tăng, Ni và Phật tử bốn phương đối với sự viên tịch của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.

Buổi ra mắt Kỷ Yếu Tri Ân HT Thích Tuệ Sỹ sẽ được thay thế bằng Lễ Tưởng Niệm này, với ngày giờ và địa điểm tổ chức không thay đổi.

Hội Đồng Hoằng Pháp kiền thành đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni, và kính mời quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử hoan hỷ tham dự Lễ Tưởng Niệm theo ngày giờ và địa điểm nói trên để cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Phật lịch 2567, Mỹ Quốc, ngày 24 tháng 11 năm 2023.
Chánh Thư Ký HĐHP, Trưởng Ban Tổ Chức
Tỳ-kheo Thích Như Điển

Phó Thư Ký HĐHP, Phó Ban Tổ Chức Điều Hành
Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button