Thông Tin Báo Chí Số 2: Tường trình sinh hoạt của Hội Đồng Hoằng Pháp từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021

THÔNG TIN BÁO CHÍ – Số 2, 23/7/2021

Tường Trình sinh hoạt của Hội Đồng Hoằng Pháp
trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021

 

Sau biên bản đúc kết phiên họp của Hội Đồng Hoằng Pháp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, tất cả các nơi đều biết thành phần nhân sự qua Thông Tin Báo Chí ngày 6 tháng 6 năm 2021, về việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp với sự tán trợ của Viện Tăng Thống. Kế tiếp Ban Báo Chí và Xuất Bản đã được hình thành dưới sự điều động của TT Thích Nguyên Tạng làm Trưởng Ban, TT Thích Hạnh Tuệ và ĐH Tâm Quang làm Phó Ban, ĐH Tâm Thường Định làm Thư Ký cùng những ban viên liên hệ.

Ban Báo Chí và Xuất Bản đã đi ngay vào hoạt động với những sáng tạo nhạy bén qua trang nhà Hoằng Pháp, đã được chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như Phật Tử khắp nơi hoan hỷ đón nhận, về giáo lý cũng như những bài biên khảo và tin tức.

Ngày 2 (3) tháng 7 năm 2021 Ban Bảo Trợ dưới sự điều động của TT Thích Tâm Hòa làm Trưởng Ban, đã triệu tập một phiên họp gồm có các Phó Ban ở Âu Châu (TT Thích Quảng Đạo, Ni Trưởng TN Diệu Phước), Hoa Kỳ (Ni Sư TN Diệu Tánh); Úc Châu (TT Thích Tâm Phương); Canada ngoài TT Thích Tâm Hòa còn có Quý Ni Sư TN Bảo Quang (Thủ Quỹ) Ni Sư TN Đức Nghiêm (Thư Ký), TT Thích Trường Phước (Cố vấn), cùng ĐĐ Thích Thông Giới và Sư Cô TN Thông Tịnh (Phụ tá).  Hòa Thượng Chánh Thư Ký và HT Thích Bổn Đạt, Phó Thư Ký của Hội Đồng Hoằng Pháp cũng có tham dự buổi họp nầy. Kết quả thật khả quan, qua những dự án mà TT Trưởng Ban đã đưa ra để hoạt động trong thời gian tới.

Vào ngày 15 (16) tháng 7 năm 2021 dưới sự chứng minh của HT Cố Vấn Chỉ Đạo, Ban Truyền Bá đã có phiên họp hơn 2 tiếng đồng hồ với sự hiện diện của HT Phó Ban Thích Đỗng Tuyên cùng với những vị Phó Ban: HT Thích Bổn Đạt (Canada), HT Thích Tâm Huệ (Âu Châu) và HT Thích Trường Sanh (Úc Châu); TT Thích Hạnh Tấn làm Thư Ký.  Đồng thời cũng có khoảng 20 chư Tăng Ni khắp nơi vào tham dự buổi họp của Ban nầy, và trong tương lai gần Ban nầy sẽ họp nhiều lần nữa để phân định chủ đề, giờ giấc cho hai thành phần lớn tuổi cũng như thanh thiếu niên vào nghe pháp, qua việc thuyết giảng của quý Giảng sư và học pháp qua quý vị Giáo thọ.

Vào ngày 21 (22) tháng 7 năm 2021 dưới sự chứng minh và chủ trì phiên họp của Ban Phiên Dịch và Trước Tác, gồm có: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Cố Vấn Chỉ Đạo; Hòa Thượng Thích Thiện Quang, Phó Ban; TT Thích Như Tú, Phụ tá; ĐĐ Thích Hạnh Giới, Thư Ký. Cùng với 22 Tăng Ni, Phật tử khắp bốn châu lục đã có mặt, và kết quả thật khả quan sau gần 2 tiếng 20 phút thảo luận về việc nghiên cứu và phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam cũng như việc học tiếng Phạn cho Tăng Ni sinh và Phật tử trong tương lai do Giáo sư Đỗ Quốc Bảo trình bày.

Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có Đại Hội của Hội Đồng Hoằng Pháp mở rộng cho những Tăng Ni hay Cư Sĩ hữu tâm nào lâu nay chưa tham gia vào 4 Ban trên. Đại Hội nầy sẽ là thời gian thích hợp nhất để Quý Vị ghi tên tham gia, cũng như cộng tác theo khả năng chuyên môn của mình.

Mọi Phật sự liên quan Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc về Văn Phòng Chánh Thư Ký, với các địa chỉ sau đây:
– Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com  | Tel: +49 511 879 630
– Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Phó Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Phật Đà Buddhist Temple, 4333 30th Street, San Diego, CA 92104, U.S.A. | Tel: (619) 283-7655
– Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Phó Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9 – Canada | Tel: (613) 231-2516

Cúng dường, yểm trợ các Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc:
Thượng tọa Thích Tâm Hòa, Trưởng Ban Bảo Trợ HĐHP, GHPGVNTN
Phap Van Centre, 420 Traders Blvd., East Mississauga, Ontario L4Z 1W7 – Canada
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbt@gmail.com; Tel.: +1 905 712 8809 | +1 519 587 2124

Về tin tức, thông cáo liên quan Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc:
Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Trưởng Ban Báo chí & Xuất bản HĐHP, GHPGVNTN
Quảng Đức Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com | Tel: +61 481 169 631

Hiển thị thêm
Back to top button