Hội Đồng Hoằng PhápBan Phiên Dịch & Trước TácThông tri - Điều hành

Thư chúc mừng học viên tham dự khóa học Phạn ngữ kỳ I

Phật Lịch 2565, Hannover ngày 9 tháng 9 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG

Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi Quý Tăng Ni và Cư Sĩ học viên tham dự khóa học Phạn ngữ kỳ I

Kể từ tháng 5 năm 2021, Hội Đồng Hoằng Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được thành lập dưới sự cố vấn chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Hội Đồng nầy bao gồm bốn Ban như: Ban Truyền Bá Giáo Lý, Ban Trước Tác và Dịch Thuật, Ban Báo Chí và Ấn Loát và Ban Bảo Trợ. Riêng Ban Trước Tác và Dịch Thuật dưới sự cố vấn trực tiếp của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Ngài mong ước đào tạo được những thành phần Tăng Ni và Cư Sĩ có khả năng đọc, viết, dịch những kinh sách từ tiếng Phạn sang Việt ngữ hay ngược lại để làm phong phú hơn cho nền Tam Tạng Giáo Điển của Việt Nam, có tính cách chính thống và đã được Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hưởng ứng tham gia giảng dạy cho những vị muốn trau dồi Phạn ngữ.

Trong thời gian qua, qua việc chiêu sinh đăng lên trên các trang nhà đó đây, đã được trên 80 học viên khắp các nơi ở châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ hưởng ứng; nhưng vì múi giờ học khó sắp xếp để tham gia; nên cuối cùng chỉ có 55 vị ghi danh học và dự thính. Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo cho biết trong 55 Vị nầy có 1/3 là chư Tăng, 1/3 là chư Ni và 1/3 là Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử. Do vậy Giáo Sư đã chia ra làm 6 lớp học, được học hằng tuần trong vòng 6 tháng cho khóa đầu tiên nầy.

Chúng tôi xin đại diện cho Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN xin có lời chung vui cùng với các học viên và xin cầu chúc cho Quý Vị Tăng Ni cũng như Cư Sĩ hãy cố gắng theo học cho đến cuối khóa và nguyện cầu khóa học Phạn ngữ đầu tiên nầy được thành công viên mãn dưới sự hướng dẫn của Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo.

Kính nguyện
Thích Như Điển
Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN

Hiển thị thêm
Back to top button