Thư cung thỉnh ngày Về Nguồn lần thứ 12 – Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Kỷ niệm 32 năm khai sơn Tu viện Quảng Đức

Phật lịch 2566, Melbourne ngày 20/02/2022

Thư Cung Thỉnh

Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
Chu Niên 32 Năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Như Chư Tôn Thiền Đức đã biết, lẽ ra ngày Về Nguồn Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 12, và Mừng Chu Niên 30 Tu Viện Quảng Đức được tổ chức long trong 4 ngày 21-24/10/2021.Nhưng vì tình hình Đại Dịch Vũ Hán Covid 19 đã xảy ra ngoài ý muốn, nên những ngày Đại Lễ dự định như trên đã được hủy bỏ. Tiếp đó Chư Tôn Đức lãnh đạo của 4 Châu: Mỹ Châu, Canada, Âu Châu và Úc Châu, đã họp bàn và cùng đồng ý dời lại vào ngày 13-18/ 10/ 2022.

Kính Bạch Chư Tôn Đức, 

“Truyền Đăng Tục Diệm, Tổ Tổ Tương Truyền,
Tiếp Dẫn Hậu Lai, Báo Phật Ân Đức”

Với tinh thần cao cả đó, Tu Viện Quảng Đức chúng con đã được sự tin tưởng của Chư Tôn Thiền Đức 4 Châu, giao phó trách nhiệm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư & Ngày Về Nguồn lần thứ 12. Đồng thời tùng sự Phật sự của Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức: Kỷ niệm Mừng Chu Niên 32 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Tu Viện Quảng Đức chúng con được khai sơn vào ngày 20/6/1990, đến nay vừa tròn 32 năm, một chặng đường dài xây dựng kiến tạo đạo tràng bằng cả hoài bão, tâm lực, chí nguyện, trộn lẫn mồ hôi nước mắt của những người con Phật xa gần, đã đồng cam cộng khổ suốt 32 năm cùng với chúng con chung một tấm lòng, một bàn tay lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp trên thế gian này.

Để tri ân hồi hướng công đức cao cả mầu nhiệm này, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 12, Lễ Hoàn Nguyện Mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức (1990-2022).

Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, bất từ lao nguyện hoan hỷ chấn tích quang lâm chứng minh đại lễ và tham dự các buổi lễ theo chương trình chi tiết đính kèm.

Sự hứa khả quang lâm chứng minh đại lễ của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, là một niềm khích lệ lớn lao và cũng là công đức thù thắng cho hàng đệ tử đạo tràng Quảng Đức chúng con trên bước đường phụng sự Chánh Pháp và Dân Tộc.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.

Khể Thủ

Trưởng Ban Tổ Chức
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Phó Ban Tổ Chức
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

Hiển thị thêm
Back to top button