Thư cung thỉnh tham dự Đại lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư – Ngày Về nguồn lần thứ 13

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh


Phật Lịch 2566, Evry-Courcouronnes ngày 18 tháng 10 năm 2022

THƯ CUNG THỈNH

V/v Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn Lần Thứ 13

Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật
Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư

Kính gởi: GHPGVNTN Hoa Kỳ, GHPGVNTN Canada, GHPGVNTN Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc quý Giáo Hội

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, được sự chấp thuận Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Liên Châu, đăng cai tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn Lần Thứ 13 – 2023. Nhân trùng phùng Lễ Tưởng Niệm 10 Năm Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Minh Tâm Viên Tịch, Ngài là một trong những vị Tôn Đức góp phần lèo lái con thuyền Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, trước những sóng gió của cuộc thế và thành viên thành lập Văn Phòng Giáo Hội Liên Châu. Để từ đến nay đã trải qua 12 Kỳ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn, với sự góp mặt của chư Tăng Ni Phật Tử Cư Sĩ Bốn Châu Hoà Hiệp. Nhưng vì hai năm qua (2020 – 2022) Trận Đại Dịch Corona-19 đã khiến cả Thế Giới khủng hoảng và mọi Phật sự của các Châu cũng ngừng trệ. Hiện tại đã tạm ổn về dịch bệnh và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn Lần Thứ 12-2022 được diễn ra tại Tu Viện Quảng Đức – thành phố Melbourne – tỉnh bang Victoria nước Úc Đại Lợi.

Theo quy định của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu đã thống nhất tổ chức Ngày Hiệp Kỵ Lịch Tổ Sư – Về Nguồn mỗi hai năm một lần, kể từ Kỳ Thứ 10-2016 tại thủ đô Ottawa do Hoà Thượng Thích Bổn Đạt tổ chức tại Tu viện Phổ Đà Sơn. Do đó Kỳ 11 được diễn ra tại Pháp chùa Khánh Anh – Evry Courcouronnes năm 2018 và vì Đại Dịch cho nên Kỳ 12 được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 và Kỳ 13 phải năm 2024. Nhưng vì nghĩ đến công ơn cao cả của Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Minh Tâm, cho nên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu đồng thuận tổ chức Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn Lần Thứ 2023, nhân ngày Huý Kỵ lần thứ 10 của Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Minh Tâm. Đồng thời mở Đại Giới Đàn Minh Tâm để đàn hậu học có cơ duyên Thọ Nhận Giới Pháp.

Địa điểm tổ chức tại chùa Khánh Anh – Evry-Courcouronnes thủ đô Paris nước Pháp.

Thời gian bốn ngày từ thứ năm, ngày 17.08.2023 (mùng 2/7 âl Quý Mão) đến Chủ Nhật, ngày 20.08.2023 (mùng 5/7 âl Quý Mão).

Chương trình tổng quát gồm có 3 phần chính yếu như sau:

1). Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn Lần Thứ 13
2). Tưởng Niệm 10 Năm Viên Tịch của Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Minh Tâm – Khai Sơn chùa Khánh Anh
3). Đại Giới Đàn Minh Tâm.

Nay Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu kính gởi Thông Báo này đến chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Hội Bốn Châu và cung thỉnh Quý Ngài tuỳ nghi sắp xếp thời gian quang lâm chùa Khánh Anh Đại Tự Evry-Courcouronnes Paris Pháp quốc để tham dự Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 13-2023.

Kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni pháp thể khinh an và phật sự viên thành.

Kính Thông Báo

Tm Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Liên Châu
Tỳ Kheo Thích Tánh Thiệt

(Chúng tôi kính gởi kèm theo phiếu hồi báo ngày giờ đến và về lại, cũng như nơi đến phi trường, ga xe lửa v.v…)


8 Rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes. France.
Tél: +33.1.64.93.55.56, +33.7.70.07.33.99. Mail: thichquangdao@khanhanh.fr

Hiển thị thêm
Back to top button