Thư mời viết bài cho Đặc san văn hóa Phật giáo 2024 (Chủ đề: Người cư sĩ)

THƯ MỜI
VIẾT BÀI ĐÓNG GÓP CHO

Đặc San Văn Hóa Phật Giáo 2024 Chủ đề: Người Cư Sĩ

Hannover, ngày 22.01.2024

Kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý Pháp hữu và Thân hữu,

Từ năm 2019, Viên Giác Tùng Thư cùng Báo Viên Giác đã bắt đầu thực hiện hàng năm một ấn phẩm ĐẶC SAN VĂN HÓA PHẬT GIÁO với một chủ đề cụ thể, nhằm mục đích ghi nhận và phản ánh bức tranh tổng thể về văn hóa Phật Giáo và Dân Tộc thông qua các sinh hoạt và tu tập hằng năm. Đặc San Văn Hóa Phật Giáo các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 đã nhận được sự hoan hỷ cộng tác và đón nhận nồng nhiệt từ nhiều thức giả trên toàn thế giới.

Nối tiếp thành công đó, chúng tôi xin đề xuất chủ đề cho Đặc San Văn Hóa Phật Giáo năm 2024 là: “NGƯỜI CƯ SĨ”. Chủ đề này tạo dễ dàng cho tứ chúng đệ tử Phật: chư Tôn Thiền Đức có thể góp những pháp nhũ quý báu, quý Cư sĩ Phật tử có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập cá nhân cũng như những kiến thức quý báu học hỏi từ Kinh điển. Đồng thời, chúng tôi cũng kính mời chư thức giả không Phật tử tham gia qua các tác phẩm nghiên cứu, văn học… về cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên và xây dựng mối quan hệ cảm thông giữa con người với nhau, con người với thiên nhiên.

Năm nay, chúng tôi cũng có một tin buồn: Anh Phù Vân, người khởi xướng cho dự án này, đã thuận thế vô thường ra đi vào tháng 8/2023. Do vậy, nhóm Chủ Biên còn lại gồm Nguyên Đạo Văn Công Tuấn và Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, được sự cho phép của Hòa Thượng Cố Vấn Thích Như Điển, quyết định ấn hành Đặc San 2024 vào tháng 8 năm 2024 – thay vì tháng 6 như mọi năm – nhân Đại lễ Vu Lan, đồng thời cũng là dịp Lễ Tiểu tường của lão cư sĩ Nguyên Trí – Phù Vân – Nguyễn Hòa tại Tổ đình Viên Giác Hannover.

Chúng tôi kính mong nhận được sự đóng góp bài viết cho Đặc San 2024 trước thời hạn cuối là ngày 15 tháng 5 năm 2024. Mong rằng, với sự đóng góp của quý vị, các số Đặc San VHPG sau này không chỉ được lưu trữ và phát hành trên Amazon mà còn trở thành tài liệu Phật pháp quý giá cho Phật tử ở mọi tầng lớp.

Kính xin Chư Tôn Đức, quý Pháp hữu và thân hữu dành thời gian quý báu của mình để viết bài, giúp Đặc San VHPG thêm phong phú và sinh động.

Mọi bài viết xin gửi về địa chỉ email: chubut.viengiac@gmail.com

Trân trọng và thành kính cảm ơn,

Nhóm Chủ Biên Nguyên Đạo Văn Công Tuấn & Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến.

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button