Thư mời viết bài Kỷ yếu tri ân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

THƯ MỜI

Viết bài Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni,
Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ,

Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con/chúng tôi đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ.

Qua lá thư này, chúng con/chúng tôi xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này.

Chúng con/chúng tôi thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành.

Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023.

Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email:

hdhp.bbc@gmail.com.

Cung kính đảnh lễ và biết ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng liệt quý vị.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Thay mặt Ban Điều Hành và Biên Tập Kỷ Yếu Tri Ân
TT. Thích Nguyên Tạng 
TT. Thích Hạnh Viên

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button