Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Âu Châu: Thông báo trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong nạn dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Evry-Courcouronnes, ngày 13/07/2021

THÔNG BÁO

Trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong nạn dịch Covid-19

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quý Đồng Hương, Đồng Bào Phật Tử

Kính bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị,

Qua những nguồn tin và hình ảnh từ báo chí truyền thông điện tử, cho chúng ta biết rằng nạn dịch Covid-19 đang bùng phát tại Việt Nam một cách nhanh chóng. Và hiện giờ tại thành phố Sài Gòn là con số nhiễm cao nhất mỗi ngày, nên Sài Gòn đã bị phong toả nghiêm ngặt, những con đường phố tấp nập người qua lại hằng ngày, nay đã vắng lặng giữa thành, mọi phương tiện làm ăn hằng ngày dường như bị cấm ngặt hết. Chỉ còn chợ trong siêu thị bán thức ăn mà thôi. Vì vậy, đã khiến cho bà con thuộc thành phần buôn tảo bán tần, lao động tay chân, tìm kiếm miếng cơm manh áo hằng ngày, phải chịu cảnh bế tắt. Nếu tình trạng dịch nhiễm tăng theo cấp số nhân với thời gian dài, thì thật nguy hiểm cho quê hương Việt Nam nói chung và đồng bào tại Sài Gòn nói riêng sẽ rơi vào nhiều hoàn cảnh tang thương.

Với những câu ca dao tục ngữ như: Máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh, một con Ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, v.v… Cũng vậy, đồng bào Việt Nam có những hoạn nạn nào, thì chúng ta tại xứ người không tránh khỏi nỗi niềm đau xót, khi nhìn thấy những cảnh bi thương trong mọi hoàn cảnh bởi biến cố dịch nhiễm ngày càng bùng phát tăng trưởng con số người bị nhiễm.

Kính bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị,

Trong hoàn cảnh hiện tại, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội đã làm Từ thiện xong đợt một 10,000€ và đã chuyển tiếp thêm 10.000€ (tổng cộng là 20.000€), đợt thứ hai giúp cho bà con khó khăn, cơ nhỡ. Với sự trợ giúp từ Ni Trưởng Thích Nữ Như Tường và Ni Chúng của Tịnh Thất Như Thị Thất tại Sài Gòn thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu góp phần cứu trợ thực phẩm hằng ngày cùng với các Phái đoàn Từ thiện tại Việt Nam.

Nay thừa hành Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội ra Thông Báo này, thành tâm kêu gọi sự ủng hộ tịnh tài từ các tự viện, tịnh thất, chư tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương đồng bào Phật Tử, vì tình thương dân tộc đồng bào và lòng bi mẫn của người con Phật. Kính xin quý Ngài, quý vị góp phần trợ giúp, để Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội làm tròn trọng trách, đem lại phần nào an ủi với đồng bào tại quê hương đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó hiện nay của Dịch Nhiễm Covid-19.

Kính nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bộ mùa An Cư Thanh Tịnh.

Kính nguyện Tam Bảo gia hộ quý Đồng Hương, Đồng Bào Phật Tử cùng gia quyến một mùa hè tươi tốt an lành và tăng trưởng phước đức.

Thành tâm cầu nguyện cho Đồng Bào tại quê hương Việt Nam sớm thoát nạn Covid-19.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát.

Thay mặt Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của GHPGVNTN Âu Châu
Tổng Vụ Trưởng
Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo

8 rue François Mauriac. 91000 Evry-Courcouronnes. France
Tél : 01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Hiển thị thêm
Back to top button