Đại tạng kinhTạng Kinh

Tuệ Sỹ dịch Việt: Kinh Trung A-hàm

Tiểu Tạng Thanh Văn

KINH TRUNG A-HÀM
中 阿 含 經

Hán dịch:
Tam Tạng TĂNG-GIÀ-ĐỀ-BÀ (Saṅghadeva)
三藏瞿曇僧伽提婆

ĐẠO TỔ bút thọ
道祖筆受
Việt dịch:
TUỆ SỸ

_______________

Tập I

Tập II

Tập III

________________
Để tải sách, xin bấm vào mũi tên trỏ xuống (kế icon mày in), góc phải phía trên khung đọc sách
Hiển thị thêm
Back to top button