Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm dịch Việt: Luận Thành Thật

THÀNH THẬT LUẬN

Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo
Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CƯU MA LA THẬP
dịch sang Hán Văn
Dịch giả: Tỳ-kheo THÍCH TRÍ-NGHIÊM

 

Hiển thị thêm
Back to top button