Tưởng niệmLịch sử

Vĩnh Hảo: Bất động Trí Quang

TRÍ bất hữu-vô, bi nguyện rộng
QUANG phi sinh-diệt, trùm thái-không
Hành vô-hành hạnh tâm vô-trước
TRÍ HẢI thậm thâm chiếu vô cùng.

Thị-hiện ta-bà khua trống Pháp
Phụ-chánh tồi-tà gióng chuông Tâm
Bạt vía ma quân lừng thiên cổ
Văn bút nhà thiền rạng viên-âm.

Một thoáng canh tàn nơi liêu vắng
Nghiên mực gác lại bên thư-song
Cười vỡ trăm năm cơn đại mộng
Bạch hạc bay về chốn vô tung.

Trí Quang đạt giả vô danh tướng
Tiêu sái cõi ngoài bước thong dong
Bất động như như tâm kiên cố
Vô vi tịch lặng không hoàn không.

California, Rằm tháng 10 Kỷ Hợi
Học trò hư đề thơ kính dâng Thầy,
VĨNH HẢO – Tâm Quang

Hiển thị thêm
Back to top button