Trần Quang Thuận

Giáo sư Trần Quang Thuận (1930 – 2017)
Pháp danh Tâm Đức, tự Trí Không
Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1930 tại Huế.
Đệ tử của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu.
Du học và tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Anh.
Cựu Bộ Trưởng Bộ Xã Hội, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu Nghị sĩ Thượng Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa.
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hội Ái Hữu Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch GHPGVNTNHN-HK.
Giám đốc Trung Tâm Học Liệu Phật Giáo, California, Hoa Kỳ.

Đã cộng tác với nhiều báo chí Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.

Tác phm đã xut bn:
Pht Giáo Nga – 2000
Pht Giáo M(Tập I) – 2000
Pht Giáo M(Tập II) – 2000
Hành Trì Pht Đạo Ti Trung Quc – 2003
– Pht Giáo Trung Hoa Dưới Thi Mao Trch Đông – 2003
Pht Giáo Tây Tng – 2004
Pht Giáo Trung Á – 2004
Triết Hc Chính TrKhng Giáo – 2004
Pht Giáo Tng Quan – 2005
Hành Trì Pht Đạo Ti Thái Lan – 2006
Pht Giáo Đại Hàn – 2006
Thuyết Ging – Tranh Lun – Điu Hành – 2006

Tác phm đang hoàn tt và sxut bn:
– Phật Giáo Nam Tông Tại Đông Nam Á
– Phật Giáo Miến Điện
– Phật Giáo Tích Lan
– Phật Giáo Nhật Bản
– Phật Giáo Mông Cổ
– Phật Giáo Lào
– Phật Giáo Cao Mên

Giáo sư qua đời  vào 10 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại Bệnh Viện Kaiser Fontana, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.

Back to top button