Thích Mãn Giác

(1929-2006)
Pháp danh: Nguyên Cao. Pháp tự: Mãn Giác. Đạo hiệu: Huyền Không. Làm thơ với bút hiệu Huyền Không.
Sinh năm 1929 tại làng Phương Lang, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Xuất gia năm 10 tuổi với Hòa Thượng Thích Quảng Duệ, Chùa Thiên Minh, Huế.
Tốt nghiệp Đại học Phật Giáo tại Phật Học Đường Báo Quốc
1960 du học Nhật Bản.
1965 tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản.
Giáo sư Đại Học Văn Khoa và Vạn Hạnh, Sài Gòn.
Khoa Trưởng phân khoa Phật Học và Triết học Đông Phương kiêm Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
Định cư tại Hoa Kỳ năm 1977.
Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles, Hoa Kỳ
Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Chủ Nhiệm báo Phật Giáo Việt Nam, Hoa Kỳ
Viên tịch lúc 8:25 sáng ngày 13 tháng 10 năm 2006 tại thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Tác phẩm đã xuất bản:
– Đạo Phật Của Quần Chúng – 1953
– Giá Trị Luân Lý Đạo Phật – 1960
– Khảo Sát Duy Thức Học – 1965
– Phật Giáo và Nền Văn Hóa Việt Nam – 1967
– Lịch Sử Triết Học Ấn Độ – 1967
– Nhân Bản và Nhân Bản Phật Giáo – 1968
– Phật Học, Thiền Học và Thi Ca – 1974
– Đạo Đức Học Đông Phương
– Đại Cương Đạo Đức Học Phật Giáo – 1981
– Tứ Diệu Đế – 1983
– Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục tổ Huệ Năng, Thích Mãn Giác dịch Việt, 1985
– Bích Nham Lục – 1988
– Đức Phật Ngồi Yên – 1989
– Bão Qua Cổng Chùa – 1990
– Tư Tưởng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận – 1995
– Vạn Hạnh Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử – 1996
– Câu Chuyện Về Thi Ca – 1981
– Không Bến Hạn – Thi phNm, 1950
– Hương Trần Gian – Thi phNm,1953
– Không Gian Thành Chiếc Áo – Thi phNm, 1960
– Kẻ Lữ Hành Cô Độc – Thi phNm, 1972
– Mây Trắng Thong Dong – Thi phNm, 1993
– Mây Trắng Thong Dong, Thơ Toàn Tập (3 Tập), 2008

Back to top button