Công trình phiên dịch
  02/01/2022

  Thích Nguyên Hiền: Sự nghiệp phiên dịch của Đại sư Trí Quang

  Đây chỉ là bài viết trong khuôn khổ một đặc san. Đây không phải là một khảo cứu, đòi hỏi…
  Nghiên cứu
  24/12/2021

  HT Thích Thanh Từ dịch: Thập nhị môn luận

  Luận rằng: Nay sẽ lược giải nghĩa Ma-ha-diễn (đại thừa). Hỏi: Giải nghĩa Ma-ha-diễn có lợi ích gì? Đáp: Ma-ha-diễn…
  Nghiên cứu
  23/12/2021

  HT Thích Thuyền Ấn dịch: Duy thức tam thập tụng

  Triṃśikā-Vijñaptimātratāsiddhiḥ The Thirty Verses on Consciousness-only Duy thức tam thập tụng 唯  識  三 十  頌 Tác giả: Bồ tát…
  Công trình phiên dịch
  13/12/2021

  Inquiring Mind | Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Phỏng vấn Tỳ kheo Bodhi: “Người thông dịch cho Phật”

  Trong một phần tư thế kỷ qua, vị Sư sinh trưởng ở Mỹ, Tỳ-kheo Bodhi đã đắm mình trong Kinh điển…
  Công trình phiên dịch
  09/12/2021

  Thích Minh Châu: Dịch Kinh và Đại học

  Khi chúng tôi bắt đầu dịch kinh Pāli ra tiếng Việt, có người bảo là một phận sự thuần chất…
  Công trình phiên dịch
  04/12/2021

  Huỳnh Kim Quang: Từ việc dịch Đại Tạng Kinh tiếng Việt tới phục hưng Văn Hóa Dân Tộc

  Tối Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021, theo giờ California, Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ…
  Back to top button