Công trình phiên dịch

  HT Thích Tuệ Sỹ: Lược sử khắc bản Đại Tạng Kinh

  I. SƠ KỲ LƯU THÔNG KINH ĐIIỂN Mặc dù lịch sử Phật giáo truyền vào Trung quốc được truyền thuyết…
  Công trình phiên dịch

  Thích Nữ Thanh Trì dịch: Giới thiệu Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

  Từ năm Taisho thứ 13, Đại tạng kinh được san hành dưới sự đô giám của hai nhân vật là…
  Đại tạng kinh

  Thích Nữ Thanh Trì dịch: Giới thiệu Đại Tạng Kinh

  Lược trích: Mochiyuki Shinkō 望月信亨 佛教大辭典 Có ý nghĩa là Thánh điển bao hàm các tạng như Tam tạng. Cũng…
  Tủ sách PDF

  HĐHP ấn hành: Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Đề án phiên dịch được đề xuất bởi Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973 y cứ trên ấn bản…
  Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh VN

  Tâm thư: Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Kế thừa sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (ĐTKVN), Hòa thượng Tuệ Sỹ—một trong 18 thành viên…
  Hội Đồng Hoằng Pháp

  HT Thích Nguyên Siêu: Bản đúc kết thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Bằng hạnh nguyện phụng sự, hay lý tưởng của người con Phật là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng…
  Back to top button