Công trình phiên dịch
  04/12/2021

  Huỳnh Kim Quang: Từ việc dịch Đại Tạng Kinh tiếng Việt tới phục hưng Văn Hóa Dân Tộc

  Tối Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021, theo giờ California, Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ…
  Công trình phiên dịch
  01/12/2021

  HT Thích Minh Châu: Giới thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata)

  Tập Sutta Nipatà là kinh thứ 5, trong 15 kinh thuộc Bộ Khuddaka Nipàta tức là Tiểu Bộ Kinh. Bộ…
  Công trình phiên dịch
  29/11/2021

  HT Thích Mãn Giác: Giá trị lịch sử của Trường Bộ Kinh

  Vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1973, tại giảng đường 18 của Viện Đại học Vạn Hạnh,…
  Công trình phiên dịch
  29/11/2021

  HT Thích Trí Quang: Công tác phiên dịch nằm trong công tác hoằng pháp, trở nên tối trọng

  Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng thống có quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam tạng thuộc văn…
  Công trình phiên dịch
  18/11/2021

  Nguyên Giác: Chúc mừng Đại hội Hoằng Pháp

  Được tin quý Thầy Tuệ Sỹ, GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát và nhiều vị tôn túc sẽ thực hiện…
  Ban Phiên Dịch & Trước Tác
  20/08/2021

  Chiêu sinh khóa Phạn ngữ Sơ cấp trực tuyến

  Phật Lịch 2565, Hannover ngày 20 tháng 8 năm 2021 Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng…
  Back to top button