Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh VN

  HT Thích Nguyên Siêu: Thông báo thay Thư mời tham dự Lễ Ra Mắt Thanh Văn Tạng (Đại Tạng Kinh Việt Nam)

  Lễ ra mắt Thanh Văn Tạng giai đoạn I, phần I (Đại Tạng Kinh Việt Nam) tại California, Hoa Kỳ
  Công trình phiên dịch

  Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời: Duyên Khởi thành lập

  Sau gần 50 năm kể từ khi Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng được thành lập, nhiều Kinh điển đã…
  Công trình phiên dịch

  HT Thích Tuệ Sỹ: Lược sử khắc bản Đại Tạng Kinh

  I. SƠ KỲ LƯU THÔNG KINH ĐIIỂN Mặc dù lịch sử Phật giáo truyền vào Trung quốc được truyền thuyết…
  Công trình phiên dịch

  Thích Nữ Thanh Trì dịch: Giới thiệu Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

  Từ năm Taisho thứ 13, Đại tạng kinh được san hành dưới sự đô giám của hai nhân vật là…
  Đại tạng kinh

  Thích Nữ Thanh Trì dịch: Giới thiệu Đại Tạng Kinh

  Lược trích: Mochiyuki Shinkō 望月信亨 佛教大辭典 Có ý nghĩa là Thánh điển bao hàm các tạng như Tam tạng. Cũng…
  Tủ sách PDF

  HĐHP ấn hành: Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Đề án phiên dịch được đề xuất bởi Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973 y cứ trên ấn bản…
  Back to top button