Hội Đồng Hoằng Pháp tổ chức Lễ Bách Nhật Trưởng Lão HT Thích Tuệ Sỹ và Lễ Chung Thất Đại Lão HT Thích Thắng Hoan

Một lần nữa, Đại Bi tu viện thành phố Garden Grove, Cali, Mỹ quốc, chiều 17 tháng Ba, 2024, tứ Chúng đồng tu muôn phương tề tựu cung nghinh Đại Tăng oai nghi tế hạnh, thiết lễ xưng tán công đức và tưởng niệm nhị vị Tăng trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, nhân 49 ngày viên tịch và, cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhân 100 ngày viên tịch.

Cả hai vị Hòa thượng đều là những bậc Long Tượng của Phật Giáo Việt Nam mà di sản để lại vượt thời gian và không gian hoằng truyền Chánh pháp, giáo hóa Tăng đồ, nhiếp độ Quần sanh.

Bộ ảnh ghi lại thời khắc trang nghiêm và chan chứa đạo tình, dẫu tháng năm là mộng, tử sinh chớp mắt, hóa huyễn kiếp người.

Bậc Thầy đã đến từ đó, ra đi từ đó, vượt qua, vượt qua, đã vượt qua…

Tin/ Ảnh: Uyên Nguyên

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button