Statement on the Passing of the Most Venerable Thích Tuệ Sỹ – Thư chia buồn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Statement on the Passing of the Most Venerable Thích Tuệ Sỹ

 

On behalf of the American people, we share our deep condolences with the people of Vietnam and followers around the world on the passing of the Most Venerable Thích Tuệ Sỹ, a prominent leader of the Unified Buddhist Church of Vietnam.

For decades, Thích Tuệ Sỹ was a tireless champion for freedom of religion or belief and related human rights, which led Vietnamese authorities to imprison him for more than a decade. He was also a learned scholar and prolific writer and philosopher.

Thích Tuệ Sỹ’s voice will be sorely missed as we reflect on his advocacy for the people of Vietnam. Our thoughts are with his UBCV community in Vietnam and around the world.

Thư chia buồn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

 

Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Trong nhiều thập niên, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là nhà tranh đấu không mệt mỏi vì tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và các quyền liên quan đến con người, khiến nhà cầm quyền Việt Nam đã bỏ tù ngài trong một thời gian hơn mười năm. Hòa thượng đồng thời là một học giả uyên bác, nhà văn và một triết gia với nhiều tác phẩm.

Tiếng nói của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được nhớ vô cùng mỗi khi chúng ta suy gẫm về những hoạt động tích cực của Ngài vì dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cùng hướng lòng đến với cộng đồng GHPGVNTN của Ngài tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Phái đoàn Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM viếng tang Trưởng lão HT Thích Tuệ Sỹ
(Ảnh: gdptvietnam.org)

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button