Thông Tin Báo Chí – Số 4, 22/06/2022: Lễ Giới thiệu thành tựu sơ bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

THÔNG TIN BÁO CHÍ – Số 4, 22/06/2022

Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ
Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

 

Sau hơn một năm hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP) được hình thành với sự tán trợ của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, cùng với sự thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ xướng), Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, vào ngày 17/7/2022 – 10 giờ sáng, giờ Việt Nam trên hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM. Lễ Giới Thiệu này nhằm giới thiệu các bộ Kinh-Luật-Luận trong Thanh Văn Tạng – được phiên dịch chú giải bởi Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, với sự yểm trợ ấn hành của Ban Bảo Trợ HĐHP và Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam; cũng như để bắt nhịp cầu kết nối Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên thế giới hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghị sự của Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam  gồm những điểm chính như sau:

  • Thuyết trình 1: “Công trình Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam”. (HT Thích Tuệ Sỹ).
  • Thuyết trình 2: “Phật Điển Việt Nam” (Những Tạng Kinh của PGVN – Gs. Trí Siêu Lê Mạnh Thát).
  • Thuyết trình 3: Tổng kết thành quả của hai Hội Đồng trong 6 tháng qua (HT Thích Nguyên Siêu)
  • Thuyết trình 4: Cảm niệm về Công trình Phiên dịch ĐTKVN (Cư sĩ Chân Văn Đỗ Quý Toàn).

Ngoài ra còn có sự góp mặt, phát biểu cảm tưởng của chư vị diễn giả như Hòa thượng Thích Như Điển, Hòa thượng Thích Thái Hòa, Nhà văn Nhã Ca, Giáo sư Đỗ Quốc Bảo, Nhà báo Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa, với sự điều hợp chương trình của TT. Thích Nguyên Tạng.

Thời gian: 17.7.2022 – Thời lượng 2 giờ.
10:00 giờ sáng Sài Gòn – 5:00 giờ sáng Âu châu ngày Chủ nhật.
Tương đương giờ ở các địa phương khác: Melbourne (Úc): 1 PM. (Chủ Nhật 17.7); California (Mỹ): 8 PM. (Thứ Bảy 16.7.22), Zoom sẽ mở cửa trước 30 phút.

https://us06web.zoom.us/j/3854643890?pwd=TEMyMGxQUFlON3JhMkZzdEc4MTRCUT09
Meeting ID: 385 464 3890. Passcode: 2022hoanhy

Nay Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời cùng Hội Đồng Hoằng Pháp kính thông báo và kính mời Chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý Phật tử quang lâm chứng minh, tham dự đông đủ. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ tinh thần đối với chúng tôi, cũng như góp phần bồi đắp cho hướng đi vững mạnh của PGVN trong tương lai.

* Phật sự liên quan đến Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, xin liên lạc về Văn Phòng Chánh Thư Ký, với địa chỉ sau đây:
– Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDTTLT
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com  | Tel: +49 511 879 630

* Phật sự liên quan đến Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc về Văn Phòng Chánh Thư Ký, với các địa chỉ sau đây:
Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com  | Tel: +49 511 879 630
Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Phó Thư Ký HĐHP
Phật Đà Buddhist Temple, 4333 30th Street, San Diego, CA 92104, U.S.A. | Tel: (619) 283-7655
Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Phó Thư Ký HĐHP
1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9 – Canada | Tel: (613) 231-2516

* Cúng dường, yểm trợ các Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc:
Thượng tọa Thích Tâm Hòa, Trưởng Ban Bảo Trợ HĐHP, GHPGVNTN
Phap Van Centre, 420 Traders Blvd., East Mississauga, Ontario L4Z 1W7 – Canada
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbt@gmail.com; Tel.: +1 905 712 8809 | +1 519 587 2124

* Về tin tức, thông cáo liên quan Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc:
Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Trưởng Ban Báo chí & Xuất bản HĐHP, GHPGVNTN
Quảng Đức Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com | Tel: +61 481 169 631

Hiển thị thêm
Back to top button