Hội đồng Hoằng Pháp: Điện thư phân ưu tang lễ Đức Đại lão HT thượng Thắng hạ Hoan tân viên tịch

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Phật Lịch 2567 – Hannover, ngày 26.01.2024

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Tang Lễ
Cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Đức Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch,

Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN chúng tôi vừa nhận ai tin

ĐỨC ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN
hiệu LONG HOAN

  •  Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, GHPHVNTN
  • Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại
  • Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
  • Chứng Minh Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN

đã thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân an nhiên thâu thần viên tịch tại Thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, vào lúc 6 giờ 50 ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), thế thọ 97, hạ lạp 72.

Xin thành kính phân ưu cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thuộc GHPGVNTN Hoa Kỳ và toàn thể Môn Đồ Pháp Quyến.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, vì hạnh nguyện lợi tha, sớm hội nhập Ta Bà, tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sanh, xiển dương Chánh pháp.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ chứng minh.

Thành kính Phân Ưu

Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp
(ấn ký)
Sa-môn Thích Như Điển

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button